« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 20.02.2017 istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 20.02.2017 istungi päevakord kell 9.00 


1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks 
  
2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks 
  
3. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine 
  
4. Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetuse määramine 
  
5. Hooldekodu toetuse andmine 
  
6. Koduteenuste loetelu ja osutamise tingimused 
  
7. Rakvere Eragümnaasiumi Hariduskogule erakooli toetuse määramine 
  
8. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Maidla tn 5 
  
9. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Maidla tn 5a 
  
10. L. Koidula tn 15 kinnistu ning sellega piirneva ala detailplaneeringu kehtestamine 
  
11. Biolagunevate jäätmete veohinna kooskõlastamine 
  
12. Riigihanke korraldamine Rakvere linna tänavate remonttööde teostaja leidmiseks 
  
13. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Nõusoleku andmine elektrienergia ostmiseks" esitamine 
  
14. Nõusolek munitsipaalomandisse taotletavale maale tehnorajatise püstitamiseks 
  
15. Rakvere linna omandis olevale kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks 
  
16. Kirjaliku enampakkumise korraldamine linnavara rendile andmiseks 
  
17. Kirjaliku enampakkumise korraldamine linnavara rendile andmiseks 
  
18. Linnavara võõrandamine otsustuskorras 
  
19. Munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamine 
  
20. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine 
  
21. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine 
  
22. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine 
  
23. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine 
  
24. SIHTASUTUSE VIRUMAA KOMPETENTSIKESKUS nõukogu liikme määramine 
  
25. Üürilepingu ülesütlemine 
  
26. Eraldise tegemine linnavalitsuse reservfondist