« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 19.11.2018 istungi päevakord

1. Riigihanke „Üldhariduskoolidele infotehnoloogiavahendite kasutusrendile võtmine" pakkumuse tagasi lükkamine ning hankemenetluse lõppemine

2. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule RAHVAMUUSIKAANSAMBEL KUNGLA

3. Kastani pst 16 ruumide kasutamine

4. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Nortsu tee 12

5. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Tootmise tn 9

6. Kasutusloa väljastamine kaugküttetorustikule Karja tänaval, Karja tn 45, Karja tn 46, Side tn 12, Seminari tänaval, Seminari tn 25, Seminari tn 34, Piiri tänaval, Piiri tn 8e, jätkuvalt riigi omandis oleval maaüksusel Piiri tn 8d, Piiri tn 8, Päikese tn 4b, Päikese tn 6 ja Päikese tänaval

7. Kasutusloa väljastamine kaugküttetorustikule Võidu tänaval, Võidun tn 76, Võidu tn 84, Võidu tn 86 ja Võidu tn 88

8. Kasutusloa väljastamine kaugküttetorustikule Parkali tänaval, Parkali tn 9, Parkali tn 7 ja C. R. Jakobsoni tn 8

9. Projekteerimistingimuste määramine elamu, asukohaga Pikk tn 74 // 76 kinnistul esialgsest mahust üle 33% laiendamise ehitusprojekti koostamiseks

10. Projekteerimistingimuste määramine üksikelamu, adressil Pääsukese tn 10 püstitamise ehitusprojekti koostamiseks

11. Servituudi seadmise lepingu sõlmimine

12. Pakkumismenetluse korraldamine Rakvere linna C. R. Jakobsoni tänava (lõik Parkali tn – Kastani tn) rekonstrueerimisprojekti koostamiseks

13. Pakkumismenetluse „Rakvere linna Vee tänava rekonstrueerimisprojekti koostamine" pakkumuse edukaks tunnistamine

14. Riigihanke " Elektrienergia ostmine Rakvere linnale 01.01.2018-31.12.2020 (kaasa arvatud)" III minikonkurssi pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine

15. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks

16. Hoonestusõigusega koormatud kinnistu müük

17. Hoonestusõiguse maaomanikule langemine

18. Rakvere linnavalitsuse seisukoht Rakvere linnavolikogu liikme A. Jaadla esitatud määruse eelnõu „Rakvere linnavolikogu määruse nr 7 18.03.2015 „Volituse andmine liiklusseaduses sätestatud ülesannete täitmiseks" kehtetuks tunnistamine" kohta