« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 19.06.2017 istungi päevakord

1. Volituse andmine ilutulestiku korraldamise loa andmiseks või loa andmisest keeldumiseks 
  
2. Represseeritu toetuse määramine 
  
3. Avalduse esitamine eestkostja määramiseks ja esmase õiguskaitse rakendamiseks 
  
4. Volituse andmine 
  
5. Soodustingimustel rajatiste kasutusse andmine MTÜ`le RAKVERE JK TARVAS 
  
6. Rakvere linnavolikogu menetluses oleva määruse eelnõu "Rakvere linnavolikogu 17. juuni 2015. a määruse nr 13 "Mitterahaline toetus ruumide ja rajatiste kasutamiseks" muutmine" muudatusettepaneku arutamine 
  
7. Kasutusloa väljastamine aadressil Kastani pst 12/1 
  
8. Kasutusloa väljastamine aadressil Side tn 13 
  
9. Pikk tn 74 ja Pikk tn 76 katastriüksuste liitmine 
  
10. Kinnisasjaga piirnevale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe, pindala ja maa maksustamishinna määramine 
  
11. Riigihanke korraldamine Rakvere linnas Tobia I paisu remonttöödeks 
  
12. Riigihanke korraldamine setete eemaldamiseks Rakvere linna paistiikidest 
  
13. Lihthanke „Rakvere Gümnaasiumi Tallinna tn 29//Võidu tn 26 õppehoone tualettruumide remont" korraldamine 
  
14. Lihthanke „Rakvere spordihalli kergejõustikumaneeži rajakatte paigaldamine" pakkumuse edukaks tunnistamine 
  
15. Lihthanke „Rakvere linna Kastani tänava (lõik F.G. Adoffi tn - Vee tn) rekonstrueerimisprojekti koostamine" pakkumuse edukaks tunnistamine 
  
16. Lihthanke „ Rakvere linna Põhja tänava, Kesk tänava ja Lääne tänava remondiprojekti koostamine" pakkumuse edukaks tunnistamine 
  
17. Rakvere linnavalitsuse 05. juuni 2017. a korralduse nr 310 "Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks" kehtetuks tunnistamine