« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 19.03.2018 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

2. Rakvere linnapäevade laadal kaupade ja teenuste müügi korra kehtestamine

3. Rakvere linna kriisikomisjoni põhimääruse eelnõu arutamine

4. Rakvere Eragümnaasiumi taotluse arutamine

5. Noorte omaalgatusprojekti toetamine

6. Noorte omaalgatusprojekti toetamine

7. Soodustingimustel ruumide ja rajatise kasutusse andmine Lääne- Virumaa alushariduse liikumisõpetajate aineühendusele.

8. Vahendite eraldamine Lääne- Viru Omavalitsuste Liidule tugispetsialistide aineühenduste tegevuskulude rahastamiseks 2018. aastal

9. Rakvere Kultuurikeskuse teenuste hindade kehtestamine

10. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Rakvere Kultuurikeskuse ümberkorraldamine" esitamine

11. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Rakvere Kultuurikeskuse põhimäärus" esitamine

12. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Rakvere Avatud Noortekeskuse asutamine ja noortekeskuse põhimäärus" esitamine

13. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Lääne-Virumaa Keskraamatukogu kasutamise eeskiri" esitamine

14. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu "Ametlike kohanimede kehtetuks tunnistamine" esitamine

15. Rakvere Lennuvälja tööstusala kinnistute hoonestusõigusega koormamise enampakkumise tulemuste kinnitamine.

16. Servituutide seadmise lepingu sõlmimine

17. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks

18. Hoonestusõiguse lepingus toodud kasutusloa taotlemise tähtaja pikendamine

19. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine