« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 18.09.2017 istungi päevakord

1. Rakvere Linnavalitsuse hankekord (2. lugemine)

2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

3. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

4. Pärandvara pankrotimenetluse algatamise avalduse esitamine

5. Pärandvara pankrotimenetluse algatamise avalduse esitamine

6. Avalduse esitamine eestkostja muutmiseks

7. Linnavara tasuta kasutusse andmine Mittetulundusühingule Lääne-Virumaa Vaegkuuljate ühing

8. Linnavara tasuta kasutusse andmine Mittetulundusühingule Rakvere Liikumispuudega Inimeste ühing

9. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Rakvere linna koolivõrgu ümberkorraldamine" esitamine

10. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Projektiettepaneku „Rakvere linna põhikoolide töö- ja tehnoloogiakeskuse rajamine" esitamine ja omafinantseeringu kinnitamine" esitamine

11. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule Viru Bull

12. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule Huvikool La Tormentita

13. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule Tarvanpää Selts

14. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule Tarvanpää Selts

15. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule KaRakTer

16. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Papiaru tn 10

17. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Tuvi tn 7

18. Riigihanke „Rakvere linna tänavavalgustuse hooldustööd" pakkumuse edukaks tunnistamine

19. Lihthanke „Rakvere linna kevad- ja suvehaljastus" pakkumuse edukaks tunnistamine

20. Kriidisoo tn 5 ja Kriidisoo tn 5a katastriüksuste liitmine

21. Rakvere linnavalitsuse 17. aprilli 2017 korralduse nr 212 „Katastriüksuste Õie tn 76 ja Õie tänav 76 juurdelõige liitmine" muutmine

22. L. Koidula tn 11b kinnistu ja seda ümbritseva ala detailplaneeringu vastuvõtmine

23. Rakvere Rohuaia Lasteaeda akustiliste seina- ja laekatete ostmine ja paigaldamine

24. Avaliku enampakkumise korraldamine linnavara rendile andmiseks

25. Volituse andmine