« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 18.06.2018 istungi päevakord kell 15.00

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

2. Rakvere linnavolikogu menetluses oleva määruse eelnõu „Teede ja tänavate sulgemise maks" muudatusettepaneku arutamine

3. Represseeritu toetuse määramine

4. Toimetulekutoetuse vähendamine

5. Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

6. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Rakvere Muusikakooli põhimäärus" esitamine

7. Tegevusloa andmine projektlaagri „Raadiko rühm" pidamiseks

8. Ruumide kasutusse andmine Festival Baltoscandali korraldamiseks

9. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Rakvere Spordikoolis murdmaasuusatamise huviala avamine" esitamine

10. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu "Rakvere linnavolikogu 28. novembri 2012. a määruse nr 15 „Spordiorganisatsioonidele tegevustoetuse andmise kord" muutmine " esitamine.

11. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu "Rakvere linnavolikogu 28. novembri 2012. a määruse nr 16 „Kultuuriorganisatsioonidele tegevustoetuse andmise kord" muutmine" esitamine

12. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu "Rakvere Tšilli sügislaada müügipileti hinna kehtestamine" esitamine

13. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Jaama pst 35

14. Tallinna tn 25, Tööstuse tn 4 ja Tööstuse tn 6 // 6a katastriüksuste piiride muutmisel aadresside muutmine ja sihtotstarvete määramine

15. Lihthanke „Näituse tänava kergliiklustee ehitus" (viitenumber 198115) pakkumuse edukaks tunnistamine

16. Lihthanke „Tuleviku tänava kergliiklustee ehitus" (viitenumber 198050) pakkumuse edukaks tunnistamine

17. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu"Nõusoleku andmine Rakvere linna üldhariduskoolidele infotehnoloogia vahendite ostmiseks kasutusrendi korras " esitamine

18. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine riigihanke „Arvo Pärdi muusikamaja projekteerimine" hankelepingu sõlmimiseks" esitamine

19. Rakvere linnavolikogu menetluses oleva määruse eelnõu "Rakvere linna 2018. aasta lisaeelarve" kohta muudatusettepaneku esitamine

20. Mittetulundusühingu Lääne- Viru Jäätmekeskus üldkoosolekul liikmeõigusi teostava isiku nimetamine