« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 16. jaanuari 2017. a istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 16. jaanuari 2017. a istungi päevakord kell 9.00 


1. Taksoveoloa andmine 
  
2. Lapsehoiuteenuse osutamise toetuse määramine 2017. aastaks OÜ-le Laste hoid peopesal 
  
3. Lapsehoiuteenuse osutamise toetuse määramine 2017. aastaks Õnnelaps OÜ-le 
  
4. Lapsehoiuteenuse osutamise toetuse määramine 2017. aastaks Majaemand OÜ-le 
  
5. Lapsehoiuteenuse osutamise toetuse määramine 2017. aastaks OÜ-le ANNI JUURES 
  
6. Soodustingimustel ruumide kasutusse andmine Osaühingule ESTEETIKA JA TANTSUKOOL 
  
7. Rakvere linna päevade korraldamine 2017. aastal 
  
8. Rakvere Reaalgümnaasiumi koolitöötajate koosseisu, v.a õpetajate ametikohad, kooskõlastamine alates 1. jaanuarist 2017. a 2016/2017. õppeaastaks. 
  
9. Rakvere Sotsiaalkeskuse struktuuri, töötajate koosseisu ja palgaastmete kinnitamine 
  
10. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Kastani pst 21 
  
11. Rakvere linnavalitsuse 28. novembri 2016. a korralduse nr 753 "E. Vilde tn 2a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine" muutmine 
  
12. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Rakvere linna kohalike teede nimekiri" esitamine 
  
13. Rakvere linna omandis olevale kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks 
  
14. Linnavara võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumise korras 
  
15. Aktsiaseltsi Rakvere Vesi aktsionäride erakorralisele üldkoosolekule aktsionäriõigusi teostava isiku nimetamine 
  
16. Aktsiaseltsi Rakvere Soojus aktsionäride erakorralisele üldkoosolekule aktsionäriõigusi teostava isiku nimetamine 
  
17. Rakvere Linnavalitsuse teenistuskohtade palgaastmete kinnitamine 
  
18. Rakvere Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste 2017. aasta alaeelarvete kinnitamine 
  
19. Rakvere Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste 2017. aasta hankeplaan