« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 16.10.2017 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

2. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

3. Avalduse esitamine eestkostja määramiseks

4. Rakvere linnavalitsuse 02. oktoobri 2017. a korralduse nr 557 „Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetuste määramine" muutmine

5. Linnavara tasuta kasutusse andmine Mittetulundusühingule Lääne-Virumaa Diabeetikute ühing ja Mittetulundusühingule Lääne-Viru Parkinsoni Selts

6. Rakvere linnavalitsuse 09. jaanuari 2017.a korralduse nr 9 „Lapsehoiuteenuse osutamise toetuse määramine 2017. aastaks MTÜ-le Rakvere Eragümnaasiumi Hariduskogu" muutmine

7. Rakvere linnavalitsuse 16. jaanuari 2017. a korralduse nr 21 „Lapsehoiuteenuse osutamise toetuse määramine 2017. aastaks OÜ-le ANNI JUURES" muutmine

8. Mitterahalise toetuse eraldamine MTÜ-le Seeniortants

9. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule Rakvere Bont Rulluisuklubi

10. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule IDAMAISE KULTUURI SELTS ALIMA

11. Mitterahalise toetuse eraldamine MTÜ-le RAKVERE JK TARVAS

12. Mitterahalise toetuse eraldamine MTÜ-le RAKVERE JK TARVAS

13. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule Spordiklubi Rakvere

14. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule Spordiklubi Tugev Tahe

15. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest mittevabastamine (Tuisu tn 24)

16. Linnavara tasuta kasutusse andmine Seitsmenda Päeva Adventistide Rakvere Kogudusele

17. Linnavara tasuta kasutusse andmine Maanteeametile

18. Rakvere linna 2017.aasta eelarve alaeelarvete muutmine

19. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu "Rakvere linna 2018. aasta eelarve" esitamine