« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 15.10.2018 istungi päevakord

1. Rakvere linnavolikogu 17. veebruari 2016 määruse nr 3 „Lapsehoiuteenuse ja eralasteaia toetamise kord" muutmine" 
 
2. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks lapsehoiuteenuse osutaja leidmiseks " esitamine
 
3. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine
 
4. Huvitegevuse täiendava toetuse määramine
 
5. Rakvere Triinu Lasteaia 2017/2018.õppeaasta kokkuvõtete läbivaatamine
 
6. Rakvere Kungla Lasteaia 2017/2018.õppeaasta kokkuvõtete läbivaatamine
 
7. Rakvere Rohuaia Lasteaia 2017/2018. õppeaasta kokkuvõtete läbivaatamine
 
8. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Maidla tn 4
 
9. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressiel Lai tn 7
 
10. Kasutusloa väljastamine aadressil Pikk tn 18
 
11. Pakkumismenetluse „Rakvere L. Koidula tn 11b detailplaneeringus käsitletud tänavaalale jäävate trasside projekteerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine
 
12. Servituutide seadmise lepingu sõlmimine
 
13. Rakvere linna omandis olevale kinnistule Sireeni tänav L1 isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
 
14. Enampakkumise korraldamine linnavara müügiks
 
15. Linnavara kasutusse andmine mittetulundusühingule Memento Rakvere Ühing 
 
16. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Rakvere linna 2019. aasta eelarve" esitamine