« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 15.01.2017 istungi päevakord

1. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine

2. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine

3. Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetuste määramine

4. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

5. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

6. Päevahoiu teenuse eest tasumine

7. Igapäevaelu toetamise teenuse eest tasumine

8. Avalduse esitamine eestkostja määramiseks

9. Rakvere Spordikeskuse struktuuri, töötajate koosseisu ja palgaastmete kinnitamine

10. Mitterahalise toetuse eraldamine MTÜ`le RAKVERE JK TARVAS

11. Soodustingimustel ruumide kasutusse andmine Osaühingule ESTEETIKA JA TANTSUKOOL

12. Kasutusloa väljastamine aadressil Kastani pst 21

13. Töövõtulepingu sõlmimine Lai tn 20 hoone rekonstrueerimise arhitektuurse põhiprojekti koostamiseks

14. Ehitustööde tellimine Rakvere Rahu halli tööruumide remondiks

15. Aadresside muutmine

16. Mürakaardi koostamise algatamine

17. Jäätmeloa muutmise taotluse suhtes arvamuse andmine

18. Lai tn 20 hoone vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimistööde tellimine

19. Lai tn 20 hoone kütte- ja ventilatsioonisüsteemide projekteerimistööde tellimine

20. Lai tn 20 hoone elektripaigaldise projekteerimistööde tellimine