« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 14.05.2018 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

3. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

4. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

5. Hooldekodu toetuse maksmise jätkamine

6. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine sotsiaalteenuste arendamise projekti ning rahastamistaotluse esitamiseks Sihtasutusele Innove" esitamine

7. Rakvere Linnavolikogu sotsiaalkomisjonile sotsiaalvaldkonnas tegutsevate mittetulundusühingute ürituste ja projektide toetuse taotlused

8. Erahuvikooli toetuse ning 2018. aastaks huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse määramine Mittetulundusühingule Rakvere Loovuskool

9. Erahuvikooli toetuse määramine Gustavi Maja OÜ-le

10. Erahuvikooli toetuse ning huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse 2018. aastaks määramine Tähekiir Osaühingule

11. Erahuvikooli toetuse ning huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse 2018. aastaks määramine Osaühingule Muusikakool Rajaots.

12. Erahuvikooli toetuse ning huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse 2018. aastaks määramine Osaühingule ESTEETIKA JA TANTSUKOOL

13. Erahuvikooli toetuse ning huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse 2018. aastaks määramine Mittetulundusühingule Urban Style.

14. Erahuvikooli toetuse ning huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse 2018. aastaks määramine mittetulundusühingule Loominguline Selts ATHENA MAJA

15. Erahuvikooli toetuse määramine mittetulundusühingule Hariduse-ja Kultuuriselts Kaur

16. Rakvere Linnavalitsuse hallatavatele asutustele täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse andmine

17. Ehituslubade väljastamine ehitamiseks Võidu, Linda, Salme ja Karja tänavatel ja Võidu tn 106

18. Pikk tn 18 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

19. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine Pikk tn 22 korteriomandi nr M1 omandamiseks Rakvere linnale" esitamine

20. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks ja ostueesõigusest loobumine

21. Hoonestusõiguse lepingus toodud kasutusloa taotlemise tähtaja pikendamine

22. Rakvere linna omandis olevatele kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Aktsiaselts Rakvere Vesi kasuks

23. Rakvere linna ja Rakvere valla kriisikomisjoni põhimäärus

24. Aktsiaseltsi Rakvere Vesi aktsionäride üldkoosolekule aktsionäriõigusi teostava isiku nimetamine

25. Mittetulundusühingu RAKVERE HAIGLA üldkoosolekul liikmeõigusi teostava isiku nimetamine

26. Rakvere linnavolikogule muudatusettepaneku esitamine

27. Rakvere linnavolikogu menetluses oleva määruse eelnõu „Rakvere linna arengukava 2018- 2030" kohta esitatud muudatusettepanekute arutamine