« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 13.03.2017 istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 13.03.2017 istungi päevakord kell 9.00 


1. Rakvere linnavolikogu määruse eelnõu "Planeerimisalase ja ehitustegevuse korraldamine" (2. lugemine) 
  
2. Hooldajatoetuse määramine 
  
3. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine 
  
4. Igapäevaelu toetamise teenuse eest tasumine 
  
5. Volituse andmine 
  
6. Volituse andmine 
  
7. Soodustingimustel ruumide kasutusse andmine mittetulundusühingule Tapa Poksiklubi 
  
8. Ettepanek Rakvere Muusikakooli hoolekogu liikmete kandidaatide esitamiseks 
  
9. Kasutusloa väljastamine aadressil Lõuna põik 1 
  
10. Projekteerimistingimuste määramine kõrvalhoone, aadressil Tartu tn 30 püstitamise ehitusprojekti koostamiseks 
  
11. Lihthanke korraldamine Rakvere Vabadussõja Mälestussamba ümbruse rekonstrueerimise teostaja leidmiseks 
  
12. Lihthanke korraldamine Rakvere linna tänavate puhastamiseks vaakumimuriga 
  
13. Lihthanke korraldamine Rakvere linnas Ausambamäe pargi (L. Koidula tn 12a) ja Murru tn (Murru tn 1a) mänguväljakute rekonstrueerimiseks 
  
14. Lihthanke "Rakvere linna tänavate remonttööd" (viitenumber 183372) pakkumuste edukaks tunnistamine 
  
15. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine (Kauri tn 46 ja Kauri tn 46a) 
  
16. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine (Kauri tn 44) 
  
17. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest mittevabastamine (Näituse tn 26) 
  
18. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest mittevabastamine (Tedre tn 12 korterid 4, 5, 6, 8) 
  
19. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest mittevabastamine (Pääsukese tn 14) 
  
20. Rakvere linna omandis olevatele kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks 
  
21. Rakvere Lennuvälja tööstusala kinnistute hoonestusõigusega koormamise enampakkumise nurjunuks tunnistamine 
  
22. Rakvere Spordikeskusele nõusoleku andmine ruumide tasuta kasutamise lepingu sõlmimiseks 
  
23. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks 
  
24. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks 
  
25. Arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamise algatamine