« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 12.12.2016 istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 12.12.2016 istungi päevakord kell 9.00 


1. Taksoveoloa andmine 
  
2. Sotsiaalkomisjonile sotsiaalvaldkonna projektide ja ürituste toetuse taotluse esitamine. 
  
3. Rakvere linnavolikogu sotsiaalkomisjonile sotsiaalvaldkonnas tegutsevate mittetulundusühingute tegevustoetuse taotluse esitamine. 
  
4. Linnavara tasuta kasutusele andmine Mittetulundusühingule Lääne-Virumaa Vaegkuuljate ühing 
  
5. Linnavara tasuta kasutusele andmine Mittetulundusühingule Lääne-Virumaa Südamehaigete ühing 
  
6. Linnavara tasuta kasutusele andmine Mittetulundusühingule Lääne-Virumaa Diabeetikute ühing ja Mittetulundusühingulte Lääne-Viru Parkinsoni Selts 
  
7. Linnavara tasuta kasutusele andmine Mittetulundusühingule Rakvere Liikumispuudega Inimeste ühing 
  
8. Eraldise tegemine linnavalitsuse reservfondist 
  
9. Eraldise tegemine linnavalitsuse reservfondist 
  
10. Lihthanke „Ujumise algõpetuse läbiviimine Rakvere linna munitsipaalkoolide I kooliastmes" pakkumuse edukaks tunnistamine 
  
11. Projekteerimistingimuste määramine üksikelamu, aadressil Metsise tn 12 püstitamise ehitusprojekti koostamiseks 
  
12. Ehituse tn 3 kinnistu ning seda ümbritseva ala detailplaneeringu vastuvõtmine 
  
13. Ringtee 3 kinnistu osalise detailplaneeringu vastuvõtmine 
  
14. Lihthanke „Rakvere Rohuaia Lasteaeda saali kardinate ostmine koos paigaldusega" pakkumuse edukaks tunnistamine 
  
15. Rakvere linnas koduloomade varjupaigateenuse osutaja leidmiseks korraldatud riigihanke pakkumuse edukaks tunnistamine 
  
16. Lihthanke „„RAKVERE TERVISEKESKUSE VÄLJAEHITAMINE" PROJEKTILE TAOTLUSTE KOOSTAMINE JA PROJEKTIJUHTIMISE TEENUSE OSUTAMINE" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine 
  
17. Eduard Vilde tn 2a mitteeluruumide üürilepingu pikendamine