« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 12.06.2017 istungi päevakord kell 13.00


1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks 
  
2. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine 
  
3. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine 
  
4. Hooldekodu toetuse andmine 
  
5. Hooldekodu toetuse andmine 
  
6. Volituse andmine 
  
7. Avalduse esitamine eestkoste pikendamiseks 
  
8. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu "Rakvere linnavolikogu 17. veebruari 2016. a määruse nr 2 „Ühekordne toetus" muutmine" esitamine 
  
9. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule Spordiklubi Tugev Tahe 
  
10. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu "Rakvere linnavolikogu 25. septembri 2013. a määruse nr 18 „Kultuuriürituste ja –projektide toetamise kord" muutmine" esitamine 
  
11. Ehitusloa väljastamine aadressil Seminari tn 12a 
  
12. Kasutusloa väljastamine aadressil Kevade tn 1 
  
13. Kasutusloa väljastamine aadressil Palermo tn 3 
  
14. Kriidisoo tn 5 ja Kriidisoo tn 5a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine 
  
15. Rakvere linnavalitsuse 03. juuli 2000. a korralduse nr 747 "Maa ostueesõigusega erastamine A. L. ja V. M kehtetuks tunnistamine 
  
16. Ostueesõigusega erastatavale maaüksusele aadressi, suuruse, sihtotstarbe ja maa maksustamishinna määramine 
  
17. Lihthanke „Lääne-Virumaa Keskraamatukogu akende vahetus" hankemenetluse lõppemine 
  
18. Lihthanke „Lääne-Virumaa Keskraamatukogu akende vahetus" korraldamine 
  
19. Riigihanke „Laada tänava teekatte taastusremont" (viitenumber 187567) pakkumuse edukaks tunnistamine 
  
20. Riigihanke korraldamine Rakvere linna Viru tänava rekonstrueerimise teostaja leidmiseks 
  
21. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu "Rakvere linna jäätmevaldajate registri asutamine" esitamine 
  
22. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Rakvere linnavolikogu 24. aprilli 2013. a otsuse nr 61 „Volituse andmine jäätmevaldajate üle arvestuse pidamiseks ja nendega arveldamiseks ning korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamiseks" muutmine" esitamine 
  
23. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu "Rakvere linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri" esitamine 
  
24. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Nõusoleku andmine Rakvere linna kevad- ja suvehaljastuse riigihanke korraldamiseks" esitamine 
  
25. Nõusoleku andmine keskkonnatasude tasaarvestamiseks 
  
26. Muudatusettepanekud Rakvere linnavolikogu määruse eelnõu "Rakvere linna 2017. aasta lisaeelarve" kohta 
  
27. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu "Rakvere linna arengukava 2017- 2030" esitamine 
  
28. Rakvere linna 2016.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine