« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 12.03.2018 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

2. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine

3. Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetuste määramine

4. Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

5. Avalduse esitamine eestkoste pikendamiseks

6. Rakvere linna munitsipaalkoolides 2018/2019. õppeaastal avatavate klassikomplektide arvu kinnitamine

7. Rakvere Reaalgümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine

8. Rakvere Linnavalitsuse hallatavatele asutustele täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse andmise tingimused

9. Rakvere Kultuurikeskuse teenuste hindade kehtestamine

10. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil E. Vilde 2a

11. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Lõuna põik 1

12. Kasutusloa väljastamine aadressil Näituse tn 10

13. Riigihanke korraldamine Rakvere linna Kasarmu tänava rekonstrueerimise teostaja leidmiseks

14. Riigihanke „Parkali tänava rekonstrueerimine" (viitenumber 194263) pakkumuse edukaks tunnistamine

15. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "L. Koidula tn 11b kinnistu ja seda ümbritseva ala detailplaneeringu vastuvõtmine" esitamine

16. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu Nõusoleku andmine Lennuki 2-37 korteriomandi 1/3 osa võõrandamiseks" esitamine

17. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine Tõusu tn 4/6 kinnistu omandamiseks Rakvere linnale" esitamine

18. Lepingu sõlmimine Rakvere linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2025 üle vaatamiseks ning täiendamiseks Rakvere linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaks aastateks 2018-2030

19. Rakvere linna omandis olevale kinnistule Rägavere tee T2 isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

20. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine