« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 12.02.2018 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

2. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi teenuse tellimiseks" esitamine

3. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Rakvere linna toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi asutamise ja põhimääruse kinnitamise delegeerimine" esitamine

4. Rakvere linnavolikogu määruse eelnõu "Huvihariduse ja huvitegevuse täiendav toetus 2018. aastal" (1. lugemine)

5. Rakvere linnavolikogu määruse eelnõu "Noorte omaalgatusprojektide toetamise kord" (1. lugemine)

6. Rakvere linnavolikogu määruse eelnõu "Rakvere linnavolikogu 16. märtsi 2016.a määruse nr 10 „Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetused" muutmine" (1. lugemine)

7. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine

8. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine

9. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine

10. Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetuste määramine

11. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

12. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

13. Hooldekodu toetuse maksmine

14. Igapäevaelu toetamise teenuse eest tasumine

15. Rakvere linnavalitsuse 04. septembri 2017. a korralduse nr 482 „Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetuste määramine" muutmine

16. Rakvere linnavalitsuse 02. oktoobri 2017. a korralduse nr 557 „Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetuste määramine" muutmine

17. Rakvere Põhikooli teenuste hindade kehtestamine

18. Rakvere Kungla Lasteaia teenuste hindade kehtestamine

19. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Rakvere linnavolikogu 18. veebruari 2015. a määruse nr 5 „Rakvere linnapäevade laada müügipileti hinna kehtestamine" muutmine ja volituse andmine kauba või teenuse müügi korra kehtestamiseks" esitamine

20. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Heina tn 14

21. Mäe tn 23 ja Mäe tn 23a ning Oru tn 17a katastriüksuste piiride muutmine

22. Lepiku tn 12 ja Lepiku tn 12a katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine

23. Riigihanke korraldamine Rakvere linna Karja tänava rekonstrueerimise teostaja leidmiseks

24. Rakvere Vallimäe ja vanalinna arendusprojekti ekspertiisi tellimine

25. Rakvere Rahu halli tööruumide remondi pakkumuse edukaks tunnistamine

26. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine Rakvere tervisekeskuse ehituse riigihanke ja selle omanikujärelevalve teenuse riigihanke korraldamiseks" esitamine

27. Rakvere linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2025 üle vaatamise korraldamine

28. Rakvere avalike linnaliinide 2018. aasta riigieelarvest kaasrahastamise lepingu sõlmimine

29. Pärandvaraga seotud küsimused