« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 11.12.2017 istungi päevakord

1. Rakvere linna teenetemärgi Rakvere Kroonimärk kandidaatide esitamine

2. Avalduse esitamine eestkostja määramiseks

3. Avalduse esitamine eestkostja määramiseks

4. Rakvere Reaalgümnaasiumi arengukava 2011-2017 täitmise aruanne

5. Rakvere Reaalgümnaasiumi arengukava kinnitamine

6. Soodustingimustel ruumide kasutusse andmine MTÜ`le RAKVERE JK TARVAS

7. Rakvere Kultuurikeskuse struktuuri, töötajate koosseisu ja palgaastmete kinnitamine

8. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu "Rakvere linnavolikogu 24. mai 2017. a määruse nr 7 „Erahuvikooli toetus" muutmine" esitamine

9. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Riigieelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetamiseks määratud täiendava toetuse kasutamine" esitamine

10. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil F. R. Kreutzwaldi tn 12a

11. Kasutusloa väljastamine aadressil Lilleoru tn 3

12. Rakvere linnavalitsuse 12. augusti 2013.a korralduse nr 682 "Projekteerimistingimuste määramine üksikelamu, aadressil Viru tn 7 laiendamise ehitusprojekti koostamiseks" muutmine

13. Rakvere linnavalitsuse 12. augusti 2013.a korralduse nr 683 „Projekteerimistingimuste määramine kõrvalhoone, aadressil Viru tn 7 püstitamise ehitusprojekti koostamiseks" muutmine

14. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine (Tuleviku tn 13b)

15. Jäätmeloa muutmise taotluse suhtes arvamuse andmine

16. Hankelepingu sõlmimine Rakvere linna territooriumile prügikastide ostmiseks

17. Hoonestusõiguse seadmise lepingus sätestatud kasutusloa saamise tähtaja pikendamine (Papiaru tn 4)

18. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "L. Koidula tn 11b kinnistu ja seda ümbritseva ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" esitamine

19. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Rakvere Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis" esitamine