Rakvere linnavalitsuse 11.09.2017 istungi päevakord

1. Rakvere Linnavalitsuse hankekord (2. lugemine)

2. Rakvere Rohuaia Lasteaia lahtiolekuaja kinnitamine

3. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule Segakoor Viroonia

4. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule UKRAINA KAASMAALASKOND BARVINOK

5. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule VIRUMAA TÜTARLASTEKOOR

6. Mitterahalise toetuse eraldamine MTÜ Rõõmu Tehas

7. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule IDAMAISE KULTUURI SELTS ALIMA

8. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule Kammerkoor SOLARE

9. Kastani pst 16 hoones ruumide valitseja ülesannete täitja määramine

10. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Laada tn 3

11. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Papiaru tn 8

12. Lihthanke "Palermo kalmistu teede ja parkla I etapi ehitus" (viitenumber 190600) pakkumuse edukaks tunnistamine

13. Rakvere Lennuvälja tööstusala kinnistute hoonestusõigusega koormamise enampakkumise korraldamine

14. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks

15. Rakvere linnavara koormamiseks korraldatud enampakkumise nurjunuks tunnistamine