« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 10.12.2018 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

2. Isikliku kasutusõigusega seotud küsimuste arutamine

3. Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

4. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Haldusülesande täitmiseks volitamine" esitamine

5. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühing RAKVERE GALERII

6. Mitterahalise toetuse eraldamine MTÜ-le Virumaa Jalgpall

7. Rakvere linnavolikogu spordikomisjonile spordiorganisatsioonide 2019. aasta eelarvest spordiürituste ning -projektide taotluste esitamine.

8. Rakvere linnavolikogu kultuurikomisjonile kultuuriorganisatsioonide 2019. aasta eelarvest kultuuriürituste ning -projektide taotluste esitamine.

9. Kinkelepingu sõlmimine maalide omandamiseks

10. MTÜ Tumemaine Tuli avalduse arutamine

11. Kasutuslubade väljastamine aadressidel Lai tn 7, Põhja tn 17 ja Vahtra pst 81

12. Ostueesõigusega erastatavale ja munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele aadressi, suuruse, sihtotstarbe ja maa maksustamishinna määramine

13. Lepingu sõlmimine tagatisrahata pakendi ja pakendijäätmete kogumise korraldamiseks OÜ-ga Tootjavastutusorganisatsioon

14. Lepingu sõlmimine tagatisrahata pakendi ja pakendijäätmete kogumise korraldamiseks Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ-ga

15. Muinsus- ja vaatamisväärsuste infotahvlite valmistamise ja paigaldamise teenuse pakkumismenetluse edukaks tunnistamine

16. Välireklaami avalikustamiseks loa andmine

17. Eluruumi üürilepingu sõlmimine

18. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine

19. Hoonestusõiguse lepingus toodud ehitusloa taotlemise tähtaja pikendamine

20. Rakvere Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste 2018. aasta alaeelarvete muutmine