« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 09.07.2018 istung


1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

3. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine

4. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine

5. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine

6. Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetuste määramine

7. Hooldajatoetuse määramine

8. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

9. Hooldekodu toetuse andmine

10. Hooldekodu toetuse andmine

11. Hooldekodu toetuse andmine

12. Hooldekodu toetuse andmine

13. Hooldekodu toetuse andmine

14. Hooldekodu toetuse andmine

15. Perekonnas hooldamise lepingu sõlmimine

16. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Roo tn 2

17. Papiaru tänava ja Nortsu tee vahelise ala detailplaneringu koostamise algatamine

18. Tartu tn 55 kinnistu detailplaneeringu koostamise menetluse lõpetamine

19. Laada tn 12 kinnistu ja seda ümbritseva ala detailplaneeringu koostamise menetluse lõpetamine

20. Tallinna tn 25, Tallinna tn 21, Tallinna tn 19, Tööstuse tn 1 kinnistute ja nendega piirneva ala detailplaneeringu koostamise menetluse lõpetamine

21. Rägavere tee 39 katastriüksuse detailplaneeringu koostamise menetluse lõpetamine

22. Pikk tn 24, Pikk tn 24a ja Pikk tn 24b kruntide detailplaneeringu koostamise menetluse lõpetamine

23. Parkali tn 9 kinnistu detailplaneeringu koostamise menetluse lõpetamine.

24. Pärimismenetluse algatamise, pärijate välja selgitamise ning pärandvara vastu võtmise avalduse esitamine

25. Rakvere linna omandis olevatele kinnistule Kauri tänav L1 isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

26. Rakvere linna omandis olevale kinnistule Maidla tänav isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

27. Rakvere linna omandis olevale kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks

28. Korteriomandi võõrandamise enampakkumise tulemuse kinnitamine ja müügilepingu sõlmimine

29. Eluruumi üürilepingu muutmine ja Rakvere linnavalitsuse 21. mai 2018 korralduse nr 316 „Eluruumi üürilepingu lõpetamine" kehtetuks tunnistamine

30. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine

31. Rendilepinguga seotud nõude arutamine

32. Volituse andmine Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule huvitatud isikute kaasamiseks Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030 muutmisesse ja arengustrateegia eelnõu avalikustamiseks.