« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 08.10.2018 istungi päevakord

1. Rakvere linna korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded
 
2. Hooldekodu toetuse ja sotsiaaltransporditeenuse määramine
 
3. Hooldekodu toetuse ja sotsiaaltransporditeenuse määramine
 
4. Soodustingimustel ruumide kasutusse andmine mittetulundusühingule Spordiklubi Eesti Karud
 
5. Huvitegevuse täiendava toetuse määramine 2018. aastaks mittetulundusühingule Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Rakvere Karmeli Kogudus.
 
6. Rakvere linnavolikogu menetluses oleva määruse eelnõu "Rakvere linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030" kohta muudatusettepanekute esitamine
 
7. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Põhja tn 17
 
8. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Tammetõru tn 3
 
9. Ehituslubade väljastamine ehitamiseks aadressil Tootmise tn 9
 
10. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Vahtra pst 81
 
11. Kopteri tn 2, Kopteri tn 4, Papiaru tn 12 ja Kopteri tänav T1 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
 
12. Lai tn 3 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
 
13. Enampakkumise korraldamine raiejäätmete müügiks
 
14. Enampakkumise korraldamine metsamaterjali müügiks
 
15. Rakvere Lennuvälja tööstusala kinnistute hoonestusõigusega koormamise enampakkumise korraldamine
 
16. Rakvere linna omandis olevatele kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Plaviteks Osaühing kasuks
 
17. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „ Nõusoleku andminine mootorikütuse ostmiseks" esitamine.
 
18. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine tehnilise valveteenuse ja valveseadmete hooldusteenuse tellimiseks" esitamine
 
19. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine
 
20. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine.