« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 08.01.2018 istungi päevakord

1. Abielu piduliku kombetalituse teenuse hindade kehtestamine

2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

3. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Rakvere linnavolikogu 18. jaanuari 2017 määruse nr 3 „Ehitusseadustikus sätestatud riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine" muutmine" esitamine

4. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Rakvere linnavolikogu 26. juuni 2013 määruse nr 15 „Rakvere linna jäätmehoolduseeskiri" muutmine" esitamine

5. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Rakvere linnavolikogu 21. mai 2014. a määruse nr 6 „Rakvere Reaalgümnaasiumi põhimäärus" muutmine" esitamine

6. Rakvere Rohuaia Lasteaia arengukava kinnitamine

7. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule Kooristuudio SO-LA-RE

8. Lai tn 3 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

9. Rakvere linnavolikogu otsuse eelnõu "Kibuvitsa tn 3 ehitise peremehetuks tunnistamine ja ehitise teenindamiseks vajaliku maa munitsipaalomandisse taotlemine"

10. Rakvere tervisekeskuse ehitusprojekti ekspertiisi pakkumuse edukaks tunnistamine

11. Jäätmeloa taotluse suhtes arvamuse andmine

12. Informatsioon kandideerimisest kultuuriprogrammis Euroopa Kultuuripealinn 2024