« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 07. mai 2018 istungi päevakord


1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

3. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

4. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

5. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine

6. Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetuste määramine

7. Ehitusloa väljastamine aadressil Papiaru tn 18

8. Kasutusloa väljastamine aadressil Tedre tn 12-6

9. Munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksustele aadresside ja sihtotstarvete määramine

10. Rakvere linnavalitsuse 13.10.2008 korralduse nr 1009„Aadressi määramine ja ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine" kehtetuks tunnistamine

11. Kibuvitsa tn 3 ehitise teenindamiseks vajaliku maa, aadressi, sihtotstarbe määramine

12. Riigihanke „Rakvere tervisekeskuse ehituse peatöövõtt" pakkumuse edukaks tunnistamine

13. Enampakkumise korraldamine metsamaterjali müügiks

14. Taksoveoloa andmine

15. Rakvere linna omandis olevale kinnistule Jaama puiestee L1 isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti AS kasuks

16. Rakvere linnavalitsuse 06.06.2016 korralduse nr 362 „Rakvere linna omandis olevatele kinnisasjadele isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti AS kasuks" muutmine

17. Hoonestusõiguse lepingus toodud ehitus-ja kasutusloa taotlemise tähtaja pikendamine