« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 06.11.2017 istungi päevakord

1. Taksoveoloa andmine

2. Kodutute varjupaigateenuse pakkumise lepingu pikendamine

3. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Kütuse tn 18a

4. Ehituslubade väljastamine ehitamiseks aadressidel Rägavere tee 48 ja Rägavere tee 48a

5. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Tööstuse tn 1

6. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest mittevabastamine (Veere tn 3)

7. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest mittevabastamine (Väike-Karja tn 5-1)

8. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine (Võidu tn 65a)

9. Nõusoleku andmine vee erikasutuseks

10. Rakvere Kultuurikeskuse tualettruumide remonditööde pakkumuse edukaks tunnistamine

11. Riigihanke „ELEKTRIENERGIA OSTMINE RAKVERE LINNALE 01.01.2018-31.12.2020 (KAASA ARVATUD)" raamlepingu alusel I minikonkursi korraldamine

12. Lepingu sõlmimine akustiliste seina- ja laekatete ostmiseks Rakvere Rohuaia Lasteaeda

13. Hoonestusõiguse lepingu ja hoonestusõiguse lepingu muutmise lepinguga määratletud kohustuste tähtaja pikendamine

14. Tammiku tn 6 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine