« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 06.08.2018 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks
 
2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks
 
3. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine
 
4. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine
 
5. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine
 
6. Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine
 
7. Hooldekodu toetuse maksmine
 
8. Hooldekodu toetuse maksmine
 
9. Hooldekodu toetuse maksmine
 
10. Puudega inimesele eluruumi kohandamise toetuse määramine
 
11. Lapsehoiuteenuse osutamise toetuse määramine 2018. aastaks Osaühingule ESTEETIKA JA TANTSUKOOL
 
12. Ühispakkumuse esitamine ning volituste andmine
 
13. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Lai tn 11a
 
14. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Narva tn 20
 
15. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil F. G. Adoffi tn 2b
 
16. Kasutuslubade väljastamine külmavee- ja sademeveetorustikule Võidu, Linda, Salme ja Karja tänavatel ja Võidu tn 106
 
17. Tammiku tn 6 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 
18. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Lennuki tn endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Arkna tee 21 kinnistu osas" esitamine
 
19. Enampakkumise korraldamine linnavara müügiks
 
20. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Rakvere linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030" esitamine.
 
21. Rakvere linnavalitsuse 30. aprilli 2018. a korralduse nr 259 „Rakvere linna omandis olevatele kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Aktsiaselts Rakvere Vesi kasuks " muutmine
 
22. Rakvere linnavalitsuse 25. juuni 2018. a korralduse nr 391 "Rakvere linnale kuuluvate kinnistute koormamiseks korraldatud enampakkumise tulemuste kinnitamine " muutmine
 
23. Ametiautode kasutamise kord ja isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamine
 
24. Rakvere Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste 2018.aasta alaeelarvete lisaeelarve kinnitamine.