« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 06.02.2017 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks 
  
2. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu "Rakvere linnavolikogu 17. juuni 2015. a määruse nr 13 „Mitterahaline toetus ruumide ja rajatiste kasutamiseks" muutmine" esitamine 
  
3. Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine 
  
4. Kasutusloa väljastamine aadressil Pikk tn 19/2 
  
5. Kasutusloa väljastamine aadressil Tõru tn 37 
  
6. Koidu tn 12 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine 
  
7. Ehituse tn 3 kinnistu ning seda ümbritseva ala detailplaneeringu kehtestamine 
  
8. C. R. Jakobsoni tn 8 katastriüksuse jagamine 
  
9. Rakvere linnale kuuluvate ehitiste kui vallasvara mahakandmine 
  
10. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Rakvere linnavolikogu 29. juuni 2016.a otsuse nr 46 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine" kehtetuks tunnistamine" esitamine 
  
11. Rakvere Lennuvälja tööstusala kinnistute hoonestusõigusega koormamise enampakkumise korraldamine 
  
12. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks 
  
13. Eluruumi üürilepingu pikendamine 
  
14. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Rakvere Tervisekeskuse väljaehitamise omafinantseeringu tagamine" 
  
15. Nõuete lootusetuks tunnistamine