« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 05.06.2017 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks 
  
2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks 
  
3. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks 
  
4. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Rakvere linnavolikogu liikmete arvu määramine" esitamine 
  
5. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Valimisringkonna moodustamine" esitamine 
  
6. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Rakvere linna valimiskomisjoni moodustamine" esitamine 
  
7. Avalduse esitamine eestkostja määramiseks 
  
8. Hooldekodu toetuse andmine 
  
9. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu "Rakvere linnavolikogu 17. veebruari 2016. a määruse nr 2 „Ühekordne toetus" muutmine" esitamine 
  
10. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Nõusoleku andmine Rakvere linna tänavavalgustuse hooldusteenuse riigihanke korraldamiseks" esitamine 
  
11. Lihthanke korraldamine Rakvere linna Põhja tänava, Kesk tänava ja Lääne tänava (lõik Põhja tn – Kesk tn) remondiprojekti koostamiseks 
  
12. Lihthanke korraldamine Rakvere linna Kastani tänava (lõik F.G. Adoffi tn - Vee tn) rekonstrueerimisprojekti koostamiseks 
  
13. Lihthanke „Välikorvpalliväljakute purutamine" korraldamine 
  
14. Rakvere linnavalitsuse 29. mai 2017 korralduse nr 293 "Lihthanke „Rakvere Reaalgümnaasiumi lamekatuse remont" korraldamine" muutmine 
  
15. Riigihanke "VI minikonkurss riigihankes "Elektrienergia ostmine Rakvere linnale 01.01.2015-31.12.2017 (kaasa arvatud)" (riigihanke viitenumber 187320)" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine 
  
16. Rakvere Lennuvälja tööstusala kinnistute hoonestusõigusega koormamise enampakkumise korraldamine 
  
17. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks 
  
18. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Rakvere linnavolikogu 27. veebruari 2013.a. otsuse nr.40 „Rakvere Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis" muutmine" esitamine 
  
19. Rakvere linnavolikogule määruse "Rakvere linna arengukava 2017- 2030" esitamine (1. lugemine)