« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 03.09.2018 istungi päevakord

1. Rakvere linnavalitsuse 09. juuli 2018. a korralduse nr 394 „Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks" muutmine

2. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine

3. Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetuste määramine

4. Hooldajatoetuse määramine

5. Hooldekodu toetuse andmine

6. Hooldekodu toetuse andmine

7. Rahvusvahelise kaitse saaja toimetuleku toetamine

8. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Rakvere linnavolikogu 21. jaanuari 2015. a määruse nr 3 „Sotsiaalvaldkonna ürituste ja projektide toetamise kord" muutmine" esitamine

9. Rakvere Kungla Lasteaia töötajate koosseisu kinnitamine

10. Lapsehoiuteenuse osutamise toetuse taotluse rahuldamata jätmine

11. Volituse andmine

12. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule Rõõmus päev

13. Mitterahalise toetuse eraldamine Hea Tervis Mittetulundusühingule

14. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule Spordiklubi Pinx

15. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule MEESKOOR RAKVERE

16. Mitterahalise toetuse eraldamine MTÜ`le RAKVERE JK TARVAS

17. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule LÄÄNE-VIRUMAA SPORDIVETERANIDE KOONDIS

18. Linnavara kasutusse andmine MTÜ`le Alle-Saija Teatritalu

19. Linnavara kasutusse andmine MTÜ`le SevenBow

20. Rakvere linnavolikogu spordikomisjonile spordiorganisatsioonide 2018. aasta eelarvest spordiürituste ning -projektide taotluste esitamine.

21. Rakvere linnavolikogu kultuurikomisjonile kultuuriorganisatsioonide 2018. aasta eelarvest kultuuriürituste ning -projektide taotluste esitamine.

22. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Lõuna põik 1/1

23. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Rägavere tee 44

24. Projekteerimistingimuste määramine üksikelamu, adressil Torupilli tn 5 püstitamise ehitusprojekti koostamiseks

25. Aadressi muutmine

26. Jäätmeloa taotluse kohta arvamuse andmine

27. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine

28. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine

29. Linnavara kasutusse andmine Hea Tervis Mittetulundusühingule

30. Linnavara kasutusse andmine mittetulundusühingule Lääne-Virumaa Südamehaigete Ühing

31. Linnavara kasutusse andmine mittetulundusühingule Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühing