« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 02.04.2018 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

2. Toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi teenuse hankelepingu sõlmimine

3. Mitterahalise toetuse eraldamine MTÜ- le RAKVERE JK TARVAS Spin- projektiga seoses treeningute läbiviimiseks.

4. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule MEESKOOR RAKVERE

5. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressidel Vallikraavi tn 2

6. Projekteerimistingimuste määramine surugaasi tankla ehitusprojekti koostamiseks aadressil Rägavere tee 47

7. Lihthanke „Rakvere linna tänavate remonttööd" (viitenumber 195286) pakkumuste edukaks tunnistamine

8. Rakvere linna omandis olevale kinnistule Piiri tänav T1 isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

9. Linnavara kasutusse andmine mittetulundusühingule LÄÄNE-VIRUMAA PUUETEGA INIMESTE KODA

10. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

11. Taksoveoloa andmine

12. Turvalisuse ja kuriteoennetuse komisjoni koosseisu kinnitamine