« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 02.01.2017 istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 02.01.2017 istungi päevakord kell 9.00 


1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks 
  
2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks 
  
3. Lapsehoiuteenuse osutamise toetuse määramine 2017. aastaks mittetulundusühingule Rakvere Eragümnaasiumi Hariduskogu 
  
4. Rahvusvahelise kaitse saajate toimetuleku ja kohanemise toetamine 
  
5. Igapäevaelu toetamise teenuse eest tasumine 
  
6. Rakvere Kultuurikeskuse struktuuri, töötajate koosseisu ja palgaastmete kinnitamine 
  
7. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule Spordiklubi Tugev Tahe 
  
8. Informatsioon Rakvere Muusikakooli õppetegevuse kohta