« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 01.10.2018 istungi päevakord

1. Pakkumismenetluse "Investeerimislaen 2018" pakkumuse edukaks tunnistamine ja laenulepingu sõlmimine

2. Nõusolek täitemenetluse lõpetamiseks

3. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine

4. Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetuste määramine

5. Huvitegevuse täiendava toetuse määramine

6. Hooldekodu toetuse andmine

7. Hooldekodu toetuse andmine

8. Hooldekodu toetuse maksmine

9. Rakvere Kungla Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019.õppeaastaks

10. Rakvere Triinu Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks

11. Rakvere linnavalitsuse 2. jaanuari 2018 korralduse nr 11 „Rakvere Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine" muutmine

12. Volituse andmine

13. Volituse andmine

14. Mitterahalise toetuse eraldamine MTÜ- le Seeniortants

15. Soodustingimustel ruumide kasutusse andmine mittetulundusühingule Võrkpalliklubi Rivaal

16. Rakvere linnavalitsuse 03. septembri 2018 korralduse nr 523 „Linnavara kasutusse andmine mittetulundusühingule Lääne- Virumaa Vaegkuuljate Ühing" muutmine

17. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Näituse tn 51

18. Riigihanke Pikk tänava rekonstrueerimine projekti „Rakvere Pika tänava kui atraktiivse linnaruumi arendamine" raames (viitenumber 198518) pakkumuse edukaks tunnistamine

19. Rakvere Sotsiaalkeskuse saunaruumide remondi pakkumuse edukaks tunnistamine

20. Hoonestusõiguse lepingus toodud kasutusloa taotlemise tähtaja pikendamine