« Tagasi

Rakvere Linnavalitsus võtab teenistusse määramata ajaks LASTEKAITSESPETSIALISTI

Sotsiaalosakonna lastekaitsespetsialisti ametikoha põhieesmärgiks on laste seadusega tagatud õiguste kaitse ja laste heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu

Lastekaitsespetsialisti peamised ametiülesanded on:
• laste heaolu ja huvide hindamine ning esindamine;
• laste ja lapsi kasvatavate isikute nõustamine;
• hädaohus ja abivajavate laste kohta laekunud informatsiooni menetlemine – olukorra hindamine ja vajalike sekkumiste kavandamine;
• abivajavate laste tugiteenuste koostöövõrgustiku koordineerimine.

Ootused kandidaadile:
• erialane kõrgharidus ( soovitavalt magistrikraad) või peab vastavalt lastekaitseseadusele hiljemalt kahe aasta möödumisel alates lastekaitsetöötajana teenistusse asumisest omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele.;
• vastavus avaliku teenistuse ja lastekaitseseaduse nõuetele;
• vajalik eelnev töökogemus valdkonnaga seotud ametikohal;
• eesti keele valdamine C1 tasemel, inglise keele oskus B1 tasemel ametialase sõnavara valdamisega;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus, hea pingetaluvus, kohusetundlikkus, tasakaalukus.
Omalt poolt pakume:
• vastutusrikast, mitmekesist ning arendavat töökeskkonda;
• eneseteostamise ja koolitusvõimalusi.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Motivatsioonikiri koos palgasooviga, elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Rakvere Linnavalitsusele aadressil Lai tn 20 Rakvere 44308 või digitaalselt allkirjastatuna linnavalitsus@rakvere.ee hiljemalt 11. jaanuaril 2018. a.
Täiendav info: sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deket, telefon 51 58 185, kersti.suun-deket@rakvere.ee