« Tagasi

Rakvere Linnavalitsus sai riigilt toetuse hoolduse koordinatsiooni mudeli piloteerimiseks

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva esitas 2017. aasta septembris Vabariigi Valitsusele ettepanekud hoolduskoormuse vähendamise esmaste abinõude rahastamiseks aastatel 2018-2021. Sellest tulenevalt kuulutas Sotsiaalministeerium välja konkursi toetuse saajate, s.o kohalike omavalitsuste leidmiseks mudeli piloteerimiseks kuues Eesti piirkonnas. Konkursi rahaline kogumaht on kuni 132 000 eurot. 

Sotsiaalministeerium toetab ühte taotlejat igast järgnevast piirkonnast:

1) Harjumaa; Raplamaa;

2) Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa;

3) Hiiumaa, Saaremaa, Läänemaa:

4) Pärnumaa, Viljandimaa; Järvamaa;

5) Tartumaa, Jõgevamaa;

6) Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa.

Lääne- ja Ida-Virumaa piirkonnast õnnestus 22 000 euro suurune toetus saada Rakvere Linnavalitsusel.

„Toetuse kasutamise tulemusena valminud mudeli eesmärk on, et suure ja keerulise hooldusvajadusega täisealine inimene (edaspidi hooldusvajadusega inimene) jõuaks õigel ajal õigele sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuteenusele ning erinevad süsteemid töötaksid koos ühiste eesmärkide nimel," selgitab Rakvere linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deket.

Rakvere Linnavalitsus peab pilootprojekti käigus looma piirkonnas hiljemalt 01.08.2018.a üheks aastaks hoolduskoordinaatori töö- või ametikoha. Koordinaatori ülesanne on hoolitseda selle eest, et temale suunatud suure hooldusvajadusega inimene jõuaks vajaliku teenuseni, olgu see näiteks õendusteenus tervishoiusüsteemist, kohaliku omavalitsuse korraldatav koduhooldusteenus, Sotsiaalkindlustusameti vahendusel rahastatav rehabilitatsiooniteenus või kombinatsioon nendest – selleks teeb ta vajalikud kokkulepped inimest abistavate osapoolte vahel ning jälgib, kas inimene saab talle vajalikke teenuseid.

Veel peab linnavalitsus pilootprojekti vältel panustama piirkonnas tegutsevate hoolekande- ja tervishoiuteenuse osutajate vahelise koostöö parandamisse, sh looma erinevate osapooltega uusi koostöökokkuleppeid.

„Rakverlaste jaoks tähendab pilootprojektis osalemine eelkõige seda, et saame abivajajaid abistada süsteemsemalt ja toetada neid kiiremini jõudmaks vajalike teenusteni. Ühiselt töötavad sotsiaal- ja tervishoiuvaldkond, et toetada võimalikult varajast sekkumist abivajaja lähedaste hoolduskoormuse suurenemisel," märgib Kersti Suun-Deket.

Aastase pilootprojekti lõppedes annab Linnavalitsus kogemusele tuginedes Sotsiaalministeeriumile tagasisidet esmase mudeli sobivuse kohta. Projekti tulemustest lähtuvalt plaanib sotsiaalministeerium teha 2019. aasta sügisel Vabariigi Valitsusele ettepaneku, kas ja milliseid samme astuda riikliku koordinatsioonisüsteemi loomiseks.