« Tagasi

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise metsamaterjali võõrandamiseks

Võõrandatava metsamaterjali kogumaht 270,2 tm, kogu metsamaterjali alghind 9823 eurot.

Metsamaterjali kogumaht sisaldab endas järgmiseid sortimente ja hinnangulisi koguseid:                                                                                                       
• kuusepalk, pikkused 3,8; 4,3; 5,2 ja 6,1 m, hinnanguliselt 14,3 tm;
• männipalk, pikkused 4,3 ja 5,2 m, hinnanguliselt 14,8 tm;
• männi paberipuu, pikkus 3,0 m, hinnanguliselt 14 tm;
• kuuse paberipuu, pikku 3,0 m, hinnanguline maht 3,2 tm;
• okasküttepuu, pikkus 3,0 m, hinnanguliselt 94,4 tm;
• kasepaberipuu, pikkus 3,0 m, hinnanguliselt 4,7 tm,
• lehtküttepuu, pikkus 3,1 m, hinnanguline kogus 48,6 tm,
• madalakvaliteediline okaspuupalk, pikkus 3,1; 4,3; 5,2 m, hinnanguline kogus 76,2 tm,
Metsamaterjali alghinna arvutamisel on võetud aluseks Riigimetsa Majandamise Keskuse 2018. a puidumüügi hinnastatistika ja turuolukord.

Võõrandamise tingimused:
• pakkumus esitada kogu pakkumises oleva metsamaterjali kohta;
• pakkumuse esitaja kinnitab, et on tutvunud laos oleva metsamaterjali kvaliteedi ja mahuga. Hilisemaid pretensioonid ei rahuldata;
• enampakkumise võitjaga sõlmib linnavalitsus 7 päeva jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest ostu-müügilepingu, mille alusel esitab linnavalitsus ostuhinna kohta arve, mis peab olema tasutud hiljemalt kahe nädala jooksul. 
• ostja saab metsamaterjali ära vedada peale ostu-müügilepingu sõlmimist ja müügihinna tasumist. Metsamaterjali äravedu toimub ostja kulul hiljemalt ühe nädala jooksul peale müügilepingu sõlmimist ja arve tasumist.
Pakkuja peab esitama järgmised dokumendid:
• pakkumus peab sisaldama pakkuja seadusliku või volitatud esindaja (volitatud isiku puhul lisada lihtkirjalik volitus) taotlust enampakkumisel osalemiseks. Taotlus peab sisaldama pakkuja täpset nimetust, registrikoodi, aadressi ja kontaktandmeid;
• pakutavat hinda kogu müüdava metsamaterjali kohta.

Määrata kirjalike pakkumuste esitamise ajaks 30. aprill 2018 kell 9.00 ja asukohaks Rakvere Linnavalitsus Lai tn 20, Rakvere. Pakkumuste avamise ajaks 30. aprill 2018 kell 9.15 ja asukohaks Rakvere Linnavalitsus Lai tn 20. Pakkumus tuleb esitada kinnises ümbrikus või saata digitaalselt allkirjastatult meiliaadressil linnavalitsus@rakvere.ee. ning lisada märge „Metsamaterjal, mitte avada enne 30. aprilli 2018, kell 9.15".
  
Lisainformatsioon: Taavi Saar, saartaavi@gmail.com; 5089955