« Tagasi

Rakvere linnajuhid kutsuvad linlasi üles heakorratöödele – linn puhtaks!

Viimaste päevade soojad ilmad on linnatänavail sulatanud lume, tuues nähtavale talvise prügi, mustuse, löökaugud ja tolmu. Ehkki eeskirjade järgi tuleb kevadised heakorratööd lõpetada 15. maiks, püüavad Rakvere linnapuhastajad töödega valmis saada juba aprilli lõpuks.

Rakvere linnavalitsuse teedeinsener Lennart Korbe sõnul on linn alustanud avariiohtlike löökaukude likvideerimisega ja tegelenud sellega juba alates märtsi keskpaigast. Kui ilmad lähevad püsivalt soojaks, saab alustada suuremate remonttöödega. Tehakse asfaldiga suuremaid parandusi (sõiduteede enamlagunenud kohad, kaevuümbruste- ja trasside äravajumised). "See töö peaks põhiliselt toimuma ajavahemikul alates püsivalt soojade ilmade saabumisest aprillis kuni maikuu  lõpuni. Kevadel püütakse tänavate remonttööd linnas ära teha võimalikult ruttu, edasi teostatakse parandustöid vastavalt vajadusele," selgitab Korbe.

Sõiduteede puhastamisega tolmust alustatakse loodetavasti selle nädala lõpus. Lennart Korbe sõnul on tööde kestus orienteeruvalt 7-10 päeva aprillist mai alguseni ja edaspidi regulaarselt 2-3 korda kuus kuni novembri lõpuni, nii kaua kuni ilmad võimaldavad. Vaakumimuriga saab puhastada peamiselt kesklinna tänavaid, kus on välja ehitatud rentslid koos äärekividega.

Linnaaednik Anu Otsma hinnangul peaks järgmise nädala lõpuks korda saama kõik Rakvere haljasalad. Riisutakse ja koristatakse sügisesi lehti, paljudel haljasaladel lõigatakse põõsad noorenduslõikuse pärast tagasi ja korrastatakse püsililillepeenrad. Linnaaednik lubab, et kui ilm ei muutu, kaunistavad hiljemalt 23. aprilliks linnapilti ka tulbid. Kui ilm muutub ja sajab lund, lükkub lillede väljatoomine edasi, kuna lumi rikub taimed ära. Rääkides tulpide värvidest, selgitab Anu Otsma, et lähtub värviteooriatest, et ehk mida suurem ruum, seda kontrastsemad taimekompositsioonid ja jõulisem värv peab olema. „ Siiani oleme kasutanud tulpe keskväljakul ja promenaadil, sel aastal tulevad tulbid ka Targa Maja ette," rõõmustab Otsma. Ka lilleklumpidesse on suveks oodata uusi ja erilisi taimi – näiteks kannat näeme Rakvere linna haljastuses tänavu esmakordselt.

Keskonnaspetsialist Riin Sikka kutsub kõiki linna eramaade omanikke üles oma hooldatavatel aladel alustama kevadisi koristustöid. "Peagi on saabumas Rakvere linna kevadised lehepäevad. 2. maist kuni 8. maini saavad Rakvere linna elanikud viia lehed tasuta Lääne-Viru Jäätmekeskusesse (vastuvõtt lahtioleku aegadel)," teatab Sikka. Lisaks paneb ta linnaelanikele südamele, et lõkke tegemisega väga hoogu ei mindaks – lõkkes võib põletada oksi, kuid lõket tehes tuleb arvestada ka ümbritsevate elanike heaoluga (tuule suund, tuule tugevus, lõhn).

Linnavalitsuse järelevalvespetsialist  Moonika Pitkve tuletab kõigile kinnistuomanikele meelde, et kinnistu omaniku kohus on hoida korras kinnistul asuva ehitise fassaad ja kõrvaldada vajadusel varisemisohtlikud kivid. Samuti tuleb korras hoida oma kinnistuga vahetult piirnev üldkasutatav territoorium. Kinnistuga piirnev muru ja rohi tuleb niita vähemalt kahel korral ajavahemikus 01. mai kuni 01. oktoober ja kesklinnas vähemalt üks kord kuus.

Rakvere linnapea Marko Torm ja abilinnapea Neeme-Jaak Paap teevad koostöös linna heakorratöid teostavate ettevõtetega üleskutse kõikidele linlastele – puhastada talve ja sügise mustusest kõik oma majaesised ja kõnniteed juba lähima nädala-kahe jooksul. Sellega tagatakse ka linnale teenust osutavate ettevõtete jaoks töö, mis toodab linnapildis tulemust. "Linnatänavaid puhastada ilma erakinnistuomanike samaaegse tegevuseta on meie kõikide ühise raha raiskamine" märgib linnapea Torm.