« Tagasi

Rakvere linna tänavate puhastustööde teostamine vaakumimuriga 2018 aastal

Rakvere Linnavalitsus soovib sõlmida lepingut Rakvere linna tänavate puhastamiseks vaakumimuriga. Sellest tulenevalt palume esitada vaakumimuri ühe töötunni maksumuse eurodes, täpsusastmega kaks kohta peale koma, ilma käibemaksuta.
Pakkumuse palume esitada hiljemalt 03.04.2018 e-posti aadressile lennart.korbe@rakvere.ee
Madalaima ühikhinna esitanud pakkujaga sõlmib Rakvere Linnavalitsus lepingu, ajavahemikul 16. aprill kuni 30. november 2018 a, Rakvere linna tänavate puhastustööde teostamiseks vaakumimuriga.

Tehniline kirjeldus

1.Vaakumimuri töö teostamise aeg/tööde maht:

1.1. Puhastustööde läbiviimise eeldatav ajavahemik  16. aprill - 30. november;

1.2.Tänavate kevadpuhastus aprillikuu 5-7 päeva, edaspidi 2-3 päeva kalendrikuus lepinguperioodi lõpuni  vastavalt tellija igakordsetele tellimustele.

2. Puhastatavate tänavate nimekirja annab tellija enne tööde algust.

3. Pühkmete ladustamine toimub Rakvere linna territooriumil tellija poolt ettenäidatud kohas.

4. Pühkmete utiliseerimistasu ja tarbevee maksumusega pakkumuses arvestama ei pea.

5. Töövõtjal peab olema  tänavate vaakumimuriga puhastustööde tegemise varasem  kogemus. Töövõtja esitab viimase aasta jooksul teostatud analoogiliste tööde nimekirja, märkides iga lepingu osas ära, millise objekti peale leping sõlmitud oli, periood, teise poole kontaktisik ja tema kontaktandmed.

6. Vaakumimur, mida kasutatakse tänavate puhastustöödel, peab olema varustatud GPS seadmega. Töövõtja peab võimaldama tellijal, tellija töökohal juurdepääsu eelnimetatud masina GPS andmetele. Töövõtja peab tagama GPS andmete säilimise vähemalt 3 kalendrikuud alates tööde igakordsest teostamisest.

7.Tööde eest tasumine toimub vastavalt töövõtulepingus sätestatud tingimustele.

Töövõtuleping