Rakvere linn rekonstrueerib Raudtee tänava

Rakvere Linnavalitsuse pressiteade
09.07.2019

 

Sel nädalal algasid ehitustööd Raudtee tänaval. Rakvere linnavalitsus sai tänavu talvel majandusministeeriumilt 150 000 eurot toetust Raudtee tänava kui transiittee rekonstrueerimiseks.

Investeeringutoetuse eesmärk on toetada kohalikke omavalitsusi, kelle teelõikudel tekivad lisakulutused, mis on tingitud täiendavast liikluskoormusest.

Rakvere linnavalitsuse teedeinsener Lennart Korbe sõnul rekonstrueeritakse ehitustööde käigus ligikaudu 500 meetri pikkune teelõik, mis ulatub Nortsu tee ja Raudtee tänava ristmikust Arkna tee kurvini. „Tööde käigus rajatakse kõnniteed ja paigaldatakse äärekivid. Uue asfaltkatte saab sõidutee, samuti lahendatakse tööde käigus sademevee ärajuhtimine," loetles Korbe.

Kõnniteed ehitatakse teatud lõikudel kahele poole teed, Kuusakoski AS-i poolsel küljel Nortsu teest Raua tänavani ja raudtee poolsel küljel Arkna teest kuni viiekümne meetri kaugusele raudtee ülesõidust. Tööde käigus rajatav kõnnitee ületab haruraudtee, mis eeldab ehitamisel eritingimusi.

Rekonstrueerimise käigus korrastatakse Raua tänava ots ehk mahasõit Raudtee tänavalt Kuusakoski AS-i suunas, mis on hetkel väga kehvas seisus ja vihmaste ilmadega vee all. 

Rakvere linnapea Marko Torm märkis, et viimati korrastas linn riigi kaasabil linna läbiva riikliku transpordisõlmena 2013. aastal Arkna tee. Seejärel planeeriti Arkna teelt algava Raudtee tänava korrastamine ja projektitaotlus sai esitatud mitmel eelnevalgi aastal. „Sel aastal saime pärast viie aasta pikkust kavandamist toetuse ja saame projekti ellu viia. Pärast tänava rekonstrueerimist muutub liiklemine oluliselt turvalisemaks ja mugavamaks nii liiklejatele kui jalakäijaile," rõõmustas linnapea. „Peame iga linna euro üle arvestust ja võimalusel püüame alati taotleda eelarvevälist rahastust. Nii nagu eelmisel aastal renoveerisime riigi raha kaasates Kasarmu tänava," lisas Torm.

Töid teostab AS Domus Teed ja objekti eeldatav valmimine on septembri keskpaigas.

 

Lisainfo:
Lennart Korbe
teedeinsener
505 3361

Teate edastas:
Kristel Mänd
kommunikatsioonispetsialist
510 4544
kristel.mand@rakvere.ee