Rakvere linn lõpetab veeveo alates 01.07.2018

Rakvere linn lõpetab veeveo alates 01. juulist 2018. Teenuse kadumine puudutab viit Rakvere linnas asuvat kinnistut. Kinnistute juurde on AS Rakvere Vesi poolt paigaldatud tsentraalsed veetrassid ja kinnistuomanikel on võimalus liitumiseks ühisveevärgi ja – kanalisatsiooniga.

Rakvere linnavalitsus on puudutatud kinnistute omanikke teenuse lõpetamisest kirja teel teavitanud ja teinud seda korduvalt. Viimane veevedu toimub 29. juunil.

„Kindlasti on veeveo lõpetamine linnas, viimastele kinnistutele, murekohaks ja ebamugavust tekitav kinnistul elavatele inimestele. Oleme püüdnud teavitustegevuses olla aegsad ja anda võimalus ka täiendava toe taotlemiseks kinnistu piirilt majja sisse torustiku vedamiseks ja lõplikuks liitumiseks. Rakvere linn on teinud suure töö, et kinnistuteni vee- ja kanalisatsioonitrassid vedada ning  luua seeläbi tänapäevane elukeskkond kõikidele meie inimestele. Veevedu kui korrapärane ja võrdlemisi suur kulu teiste maksumaksjate taskust on seega Rakveres jäämas minevikku," kommenteerib linnapea Marko Torm ettevõetud tegevust ning palub mõistvat suhtumist kõikidelt, keda muudatus puudutab.

Antud kinnistute liitumiskohtadeks on kinnistu piirile AS-i Rakvere Vesi poolt välja ehitatud kanalisatsiooni kontrollkaev (liitumiskohana) ja vee maakraan (liitumiskohana), et kinnistud saaks ühineda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga.

Rakvere linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni trassidega liitumise küsimustes, sh liitumistingimuste saamiseks vajaliku avalduse esitamiseks palume pöörduda AS Rakvere Vesi poole aadressil Tallinna tn 5a, Rakvere. Täiendavat teavet ühisvee- ja kanalisatsioonitrassidega liitumisega seonduvates küsimustes saab helistades AS Rakvere Vesi telefonil 322 3317.

Eraisikutel on Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kaudu võimalik taotleda ühisveevärgi ja - kanalisatsiooniga liitumiseks toetust. Täpsem informatsioon taotlemisprotsessi ja tingimuste kohta on leitav: https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine. Ühisveevärgi ja/või – kanalisatsiooni ühendamist toetatakse juhul, kui selleks on võimalus olemas, aga mingil põhjusel ei ole liitutud. Toetuse taotlusvoor on avatud alates 5. juunist. Kogu vooru eelarve on 10 miljonit eurot. Taotlusi võetakse vastu kuni eelarve täitumiseni. Toetusmeetme töötas välja Keskkonnaministeerium, toetust antakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.