« Tagasi

Rakvere linn koostab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030

Rakvere linnavalitsus on koostamas „Rakvere linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030", mis määrab ära, milliseid investeeringuid vajab Rakvere linna ühisveevärk ning -kanalisatsioon arendamise kava ajaperioodil ja milline on Rakvere linna finantsvõimekus neid investeeringuid ellu viia.
 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostatakse vähemalt 12 aastaks ning tuleb üle vaadata iga nelja aasta tagant. Käesolev kava on plaanis kinnitada Rakvere linnavolikogu poolt septembrikuu koosolekul.
 

"Rakvere linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030" eelnõu ja lisadega saab tutvuda: http://rakvere.kovtp.ee/et/linna-uhisveevargi-ja-kanalisatsiooni-arengukava
 

Oma tähelepanekud, märkused ja soovid „Rakvere linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030" eelnõu kohta palume saata kuni 13. septembrini 2018 e-postiga aadressil linnavalitsus@rakvere.ee