Rakvere linnavalitsuse 23.10.2017 istungi päevakord

1. Rahvastikuregistrisse kantud aadressiandmete kehtetuks tunnistamine

2. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule Kammerkoor SOLARE

3. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule VIRUMAA POISTEKOOR

4. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule Rakvere Segakoor

5. Mitterahalise toetuse eraldamine Maare Sport Mittetulundusühingule

6. Soodustingimustel ruumide kasutusse andmine mittetulundusühingule Spordiklubi Viru Judo

7. Soodustingimustel ruumide kasutusse andmine mittetulundusühingule Võrkpalliklubi Rivaal

8. Linnavara kasutusse andmine Mittetulundusühingule Viru Folk

9. Linnavara kasutusse andmine mittetulundusühingule EESTI KERGEJÕUSTIKUVETERANIDE ASSOTSIATSIOON

10. Rakvere linnavalitsuse 29. mai 2017. a korralduse nr 288 „Erahuvikoolide valdkondade toetuse määr ja toetavate õppekohtade arv 2017/2018 õppeaastaks" muutmine.

11. Rakvere linnavalitsuse 10. juuli 2017. a korralduse nr 379 „Erahuvikooli toetuse määramine Osaühingule Muusikakool Rajaots" muutmine.

12. Seinamaalingute kunstikonkursi korraldamine

13. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Õie tn 66

14. Kalmistumajanduse infosüsteemi kasutamise ja majutusteenuse osutamise lepingu sõlmimine

15. Ehitustööde tellimine Rakvere Kultuurikeskuse tualettruumide remondiks

16. Rakveres Lennuki tn 5 asuvale mänguväljakule mänguvahendi ostmise pakkumuse edukaks tunnistamine

17. Tiikidest vee pumpamise teenuse osutamise lepingu sõlmimine

18. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest mittevabastamine (Vahtra pst 7)

19. Rakvere Spordikeskuse kohvikuruumide rendile andmiseks korraldatud avaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine ja rendilepingu sõlmimine

20. Avaliku kirjaliku enampakkumise korraldamine linnavara koormamiseks

21. Avaliku kirjaliku enampakkumise korraldamine linnavara koormamiseks

22. Lai tn 20 ruumide üürimiseks sõlmitud üürilepingu pikendamine ja muutmine