« Tagasi

Hange Päikes tn 11 ja Linnametsa maaüksuse võsa- ja sanitaarraie töödeks jalutusradade ja discgolfi raja rajamiseks

Hange Päikes tn 11 ja Linnametsa maaüksuse võsa- ja sanitaarraie töödeks jalutusradade ja discgolfi raja rajamiseks, esitamise tähtaeg 06.05.2018, kell 8.15   


Palun hinnapakkumist võsa- ja sanitaarraie töödeks Päikes tn 11 ja Linnametsa maaüksusel:

1. Päikese tn 11 ala puhastamine lehtpuu võsast, männigruppide harvendamine ja sanitarraie, raiutud võsa ja puidusortimendi koondamine ja väljavedu ettenäidatud laoplatsi. Hinnanguline maht 40 tm ja võsatööde maht 2,0 hektarit;

2. Võsaraie ja sanitaarraie Linnametsa maaüksuse (66301:019:0291) vastavalt discgolfi raja planeeritavatele viskesektoritele. Raiutavad alad ja puud tähistatakse märkevärvi või -lindiga. Raiutud võsa ja puidusortiment tuleb välja vedada ettenäitatud laoplatsi. Hinnanguline raiemaht 100 tm ja võsaraietööde maht 2,0 hektarit.

Võsaraietööde hind näidata hektari kohta, sanitaarraie hind näidata tihumeetri kohta.
Metsamaterjali realiseerimine ei kuulu hanke koosseisu.


Tööde tegemise tähtaeg 26.05.2018.

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused juhul, kui pakkumuste maksumused ületavad hankija poolt eeldatud hankelepingu maksumust ja/või hankija eelarvevahenditest tulenevaid võimalusi.
Parima pakkumise teinud ettevõttega sõlmitakse töövõtuleping.

Info ja raiekohaga tutvumine: Taavi Saar, linnametsnik, 5089955


Palume esitada hinnapakkumus hiljemalt 03.05.2018 kell 08.15
Pakkumuses tuleb ära näidata, kas hind sisaldab käibemaksu.
Pakkumine saata: linnavalitsus@rakvere.ee