« Tagasi

Alates 1. märtsist uus kord biolagunevate jäätmete kogumisel

Alates 1. märtsist on Rakvere linnas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud biolagunevad jäätmed. See tähendab, et 1. märtsist tuleb biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed koguda eraldi ning anda üle jäätmevedajale, kelleks Rakvere linnas on AS Ragn-Sells. Nõue kehtib kõikidele alates 10 korteriga kortermajadele ja juriidilistele isikutele, kellel biolagunevaid jäätmeid tekib üle 25 kg nädalas. Eraldi kogumiseks tuleb hankida biolagunevate jäätmete konteiner ning Lääne-Viru Jäätmekeskusega leppida kokku veo sagedus. Konteiner võib olla 140 või 240 liitrine ning selle sisse tuleb panna biolagunevast materjalist kott. Biolagunevate jäätmete konteinerit tuleb tühjendada vähemalt korra kahe nädala jooksul, aga kindlasti võib seda teha ka tihemini. Tihedam tühjendussagedus väldib halva lõhna ja kahjurite teket. Kortermajad või asutused, kus neid jäätmeid tekib rohkem, kui üks 240 liitrine mahuti mahutada võiks, võivad kasutusele võtta mitu sellist konteinerit.

Kui esialgu võib tunduda, et selline korraldus biolagunevaid jäätmeid eraldi koguda ja üle anda tekitab suurenevat kulu, siis tegelikult peaks korraliku sorteerimise järel olmejäätmete maht oluliselt vähenema ning seetõttu ei pea olmejäätmete konteinerit enam endise graafiku järgi tühjendama, vaid saab seda teha harvem. Ka on võimalik vahetada olmejäätmete konteiner väiksema konteineri vastu. Biolagunevate jäätmete konteinereid võib osta või rentida Lääne-Viru Jäätmekeskusest, samuti võib sealt osta biolagunevaid kotte. Küsimuste korral nõustab samuti jäätmekeskus.

Biolagunevate jäätmete sorteerimise nõue tuleneb riigi jäätmekavast, mille kohaselt tuleb aastaks 2020 sorteerida ja võtta taaskasutusse 13% biolagunevaid jäätmeid olmejäätmete kogumassist. Nõude täitmise kohustus on kohalikel omavalitsustel.

Rakvere Linnavalitsus korraldab 28. veebruaril kell 13 Targas Majas infotunni, kus huvilistel on võimalik uue korra suhtes tekkivatele küsimustele vastused saada.