26.05.16

Ühekordne lapse kooliminekutoetus

 

Alus: Rakvere Linnavolikogu määrus 17.02.2016 nr 6 Sünnitoetus ja kooli alguse toetus

Ühekordset lapse kooliminekutoetust 64 euro ulatuses on õigus saada Rakvere linna haldusterritooriumil asuva üldhariduskooli 1. klassi õppima asuval lapsel kui lapse ning vähemalt ühe lapsevanema elukohaks Eesti rahvastikuregistris on hiljemalt kooliminekuaasta 1. jaanuariks registreeritud Rakvere linn.
Kooliminekutoetuse määramiseks esitab lapsevanem, eestkostja või hooldaja
ajavahemikul 20. juunist kuni 20. septembrini linnavalitsusele lapse sünnitunnistuse koopia koos kirjaliku avaldusega, milles on ära näidatud taotleja nimi, elukoht ning kool kuhu laps õppima asub. Linnavalitsus väljastab koolimineva lapse nimele tõendi. Tõendile on märgitud ettevõtted, kellelt koolitarbeid ostes tasub Rakvere linn tõendi esitaja eest kuni 64 euro suuruse arve. Tõend kehtib kuni 20. septembrini. 


Kooli alguse toetuse blankett

 

Toimetaja: ILMAR KUTSER