Detailplaneeringu avalik väljapanek

06.02.2017 – 20.02.2017. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, Ringtee 3 kinnistu osalise detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu eesmärk on planeeritavale alale täiendava...

30.01.2017-13.02.2017. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, L. Koidula tn 15 kinnistu ning sellega piirneva ala detailplaneeringu II avalik väljapanek

Detailplaneeringuga krundijaotust ei toimu. L.Koidula tn 15 kinnistu sihtotstarbeks jääb ühiskondlike hoonete maa. Detailplaneering annab projektlahendusena detailplaneeringuala krundil uue...

16.01.2016-30.01.2016. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, Ehituse tn 3 kinnistu ning seda ümbritseva ala detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuga krundijaotust ei toimu, detailplaneering teeb ettepaneku muuta maakasutuse sihtotstarvet -  90% tootmismaa ja 10% ärimaa. Üks olulisemaid eesmärke on määrata krundile...

Rakvere Linnavolikogu 14.12.2016. a otsusega nr 102 kehtestati C. R. Jakobsoni ja Parkali tänavate vahelise ala detailplaneering

Detailplaneering teeb ettepaneku muuta planeeritaval alal olevate kinnistute piire nii jagamise, kui ka liitmise teel. Samas määratakse planeeritavatele kinnistutele ehitusõigus uute hoonete...

Rakvere linnavalitsuse 28.11.2016. a korraldusega nr 753 algatati E. Vilde tn 2a kinnistu detailplaneering

Detailplaneeringu koostamise aluseks on Rakvere teeninduspiirkonnas esmatasandi tervisekeskuse (ETTK) rajamine ja esmavajalike tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeteenuste osutamine. Rakvere ETTK...

Rakvere Linnavalitsus ootab hiljemalt 10. jaanuariks 2017 kirjalikke ettepanekuid, Rakvere linna teenetemärgi Rakvere Kroonimärk andmiseks

Ettepaneku saab teha nii füüsiline kui ka juriidiline isik. Teenetemärk antakse kuni viiele isikule üks kord aastas Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul vastuvõtul. Ettepanek peab sisaldama...

L. Koidula tn 15 kinnistu detailplaneringu avalik väljapanek 23.11.2016-07.12.2016

DP seletuskiri Karmeli koguduse hoone eskiis Luhse-Tuhal Koidula 15 DP joonis Vaated  

23.11.2016 – 07.12.2016. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, L. Koidula tn 15 kinnistu ning sellega piirneva ala detailplaneeringu avalik väljapanek.

Detailplaneeringuga krundijaotust ei toimu. L.Koidula tn 15 kinnistu sihtotstarbeks jääb ühiskondlike hoonete maa. Detailplaneering annab projektlahendusena detailplaneeringuala krundil uue...

Detailplaneeringu avalik väljapanek

03.11.2016 – 17.11.2016. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, Tallinna tn 25 ja Tööstuse tn 4 kinnistute ning neid ümbritseva ala detailplaneeringu avalik väljapanek. Planeeritava ala...

Detaplaneeringu kehtestamine

Rakvere linnavolikogu 28.09.2016. a otsusega nr 68 kehtestati Tallinna tn 5 // 5a kinnistu ning sellega piirneva tänavaala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on jagada nimetatud...

Kuhu viia kasutatud asjad

Sõbralt sõbrale pood (Ferdinand Gustav Adoffi 11, Kroonikeskuse all) See on üks osa "Hoolime koos" ringlusest, mille abil soovime aidata puudustkannatavaid peresid, lähtudes nende...

Detailplaneeringu algatamine

Rakvere linnavalitsuse 25.07.2016. a korraldusega nr 455 algatati Tammetõru tn 3 ja Tammetõru tn 5  kinnistute detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärk on liita...

Detailplaneeringu kehtestamine

Rakvere linnavalitsuse 11.07.2016. a korraldusega nr 436 kehtestati Linnuse tänava, Suve tänava ja Sügise tänava vahelise ala detailplaneering.   Detailplaneeringu ülesanne on...

Detailplaneeringu algatamine

Rakvere linnavalitsuse 11.07.2016. a korraldusega nr 432 algatati Herne tn 20 kinnistu detailplaneering.     Detailplaneeringu eesmärk on jagada nimetatud kinnistu ja...

Detailplaneeringu avalik väljapanek

28.07.2016 – 10.08.2016. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, C. R. Jakobsoni ja Parkali tänavate vahelise ala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneering teeb ettepaneku muuta...

Rakvere Linnavalitsus on kuulutanud välja lihtsustatud korras tellitava teenuse hankemenetluse „Alushariduse teenuse osutamiseks Rakvere linnas“.

Hankemenetluse objektiks on alushariduse teenuse osutamine lasteaiaealistele lastele (lapsed, kes on jooksva aasta 30. septembriks 3aastased ja vanemad), kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistri...

Detailplaneeringu algatamine

Rakvere linnavalitsuse 30.05.2016. a korraldusega nr 336 algatati Kriidisoo tn 5 ja Kriidisoo tn 5a kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on planeeritaval alal olevate...

Rakvere Linnavalitsus võtab tööle EHITUSINSENERI määratud tähtajaks

Ehitusinseneri peamised tööülesanded on: ·        linna omandis olevate hoonete ja rajatistega seotud ehitustööde vajaduse väljaselgitamine ning uute...