Sotsiaalosakond

   

Kersti Suun-Deket

sotsiaalosakonna juhataja

Lai 20, kabinet 106
322 5896 mob 5158185
kersti.suun-deket[at]rakvere.ee
E 09.00-12.00, K 13.00-16.00

Tegevusvaldkond: sotsiaalosakonna töö korraldamine

Lea Kivipõld

sotsiaaltöö peaspetsialist

Lai 20, kabinet 107              

322 2333, + 372 5302 3963  lea.kivipold[at]rakvere.ee               

E 10.00-12.00, K 13.00-16.00

Tegevusvaldkond: eestkoste küsimused, eakate juhtumite korraldamine, parkimiskaartide väljastamine, sotsiaalnõustamine, ravikindlustusega hõlmamata vähekindlustatud isikute ravi korraldamine, toimetulekuraskustes olevate ja puuetega inimeste abistamine dokumentide taotlemisel

Kai Parkja

lastekaitsespetsialist

Lai 20, kabinet 108        

322 2335, + 372 5344 2295         kai.parkja[at]rakvere.ee                

E 10.00-12.00, K 13.00-16.00

Tegevusvaldkond: abivajavate ja vanemliku hoolitsuseta jäänud lastega seonduv, omavalitsuse eestkostel olevate alaealiste eestkoste, koolikohustust mittetäitvate lastega seonduv.

Kai Lipp

lastekaitsespetsialist

Lai 20, kabinet 109        

322 2334, + 372 5553 6156       kai.lipp[at]rakvere.ee                    

E 10.00-12.00, K 13.00-16.00 

Tegevusvaldkond: abivajavate ja vanemliku hoolitsuseta jäänud lastega seonduv, omavalitsuse eestkostel olevate alaealiste eestkoste, koolikohustust mittetäitvate lastega seonduv

Kai-Ly Sankovski

toetustespetsialist

Lai 20, kabinet 110                         

322 5880, + 372 5304 7000      

kai-ly.sankovski[at]rakvere.ee       

E 09.00-12.00, K 13.00-16.00,     

R 09.00-12.00

Tegevusvaldkond: toimetulekutoetuste ja linna eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste taotluste menetelmine, Rakvere Toidupanga teenuse, supiköögiteenuse talongide ning abivahendi kaartide väljastamine

Ita Konsa

toetustespetsialisti abi

Lai 20, kabinet 110                        

322 5889,  + 372 5304 7000     ita.konsa[at]rakvere.ee                 

E 09.00-12.00, K 13.00-16.00,     

R 09.00-12.00

Tegevusvaldkond: toimetulekutoetuste ja linna eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste taotluste menetelmine, Rakvere Toidupanga teenuse, supiköögiteenuse talongide ning abivahendi kaartide väljastamine