20.02.18

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT)
investeeringute toetuse on pälvinud 2 Rakvere linna objekti.
Projektide elluviimist rahastatakse Euroopa Liidu 
Regionaalarengu
Fondi vahenditest.

Rakvere Vallimäele kavandatud Laululava kompleksi
väljaehitamine

Toetuse suurus: 2 455 650 eurot

Toetuse abil on kavas rajada Rakvere vallimäele
kaasaegne unikaalne esinemispaik ning vabaõhu
meelelahutuskeskus erinevate sündmuste läbiviimiseks.

Kontaktisik: Marko Torm, e-post: marko.torm@rakvere.ee, tel: 53364289
 

Rakvere Pika tänava kui atraktiivse linnaruumi arendamine I etapp

Toetuse suurus: 1 986 911,54 eurot

Toetuse abil on kavas rekonstrueerida Rakvere
ajalooline vanalinna peatänav Pikk tänav kaasaegseks
jalakäijatesõbralikuks promenaadiks, mis ühendab
moodsat linnakeskust Rakvere peamise vaatamisväärsuse
vallimäega. Projekti abil tekib Rakverre aktiivne
meelelahutus- ja kaubatänav, mis on atraktiivne nii
kohalikule elanikule kui linna külalisele ning on oluline
tõukejõud kohaliku ettevõtlusmaastiku elavdamisel.

Kontaktisik: Marko Torm, e-post: marko.torm@rakvere.ee, tel: 53364289