Asjade nimetus : Pinkide ostmine Rakvere avalikku linnaruumi Asjade tellimise tingimused on kehtestatud pakkumismenetluse alusdokumentides, millised saab alla laadida siit. ( lisa1...

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja pakkumusmenetluse pinkide soetamiseks Rakvere avalikku linnaruumi

Asjade nimetus : Pinkide ostmine Rakvere avalikku linnaruumi Asjade tellimise tingimused on kehtestatud pakkumismenetluse alusdokumentides, millised saab alla laadida siit. ( lisa1...

1.Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17.05.2019. kell 10:00 Hinnapakkumus esitada  e-posti aadressile lennart.korbe@rakvere.ee Hinnapakkumus esitada vastavalt lisa 2...

Rakvere Linnavalitsus korraldab pakkumusmenetluse Rakvere linna J. Kunderi tänava teekatte taastusremondi teostaja leidmiseks

1.Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17.05.2019. kell 10:00 Hinnapakkumus esitada  e-posti aadressile lennart.korbe@rakvere.ee Hinnapakkumus esitada vastavalt lisa 2...

Rakvere Linnavalitsus korraldab pakkumusmenetluse Office 365 litsentside rentimiseks. Pakkumuse  tingimused on kehtestatud pakkumusmenetluse alusdokumendis, millise saab alla laadida ...

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja pakkumusmenetluse Office 365 Business litsentside rentimiseks

Rakvere Linnavalitsus korraldab pakkumusmenetluse Office 365 litsentside rentimiseks. Pakkumuse  tingimused on kehtestatud pakkumusmenetluse alusdokumendis, millise saab alla laadida ...

1.Pakkumuste esitamise tähtaeg on 08.05.2019. kell 10:00 Hinnapakkumus esitada  e-posti aadressile lennart.korbe@rakvere.ee Hinnapakkumuse kehtivuseks märkida 60 päeva. ...

Rakvere Linnavalitsus korraldab pakkumusmenetluse Rakvere linna Tammiku tänava rekonstrueerimisprojekti koostaja leidmiseks

1.Pakkumuste esitamise tähtaeg on 08.05.2019. kell 10:00 Hinnapakkumus esitada  e-posti aadressile lennart.korbe@rakvere.ee Hinnapakkumuse kehtivuseks märkida 60 päeva. ...

Seoses Rakvere linna osalemisega EU Interreg Baltic Sea Region projektis "Läänemerekaitsmine puhastamata reovee ärajuhtimise eest linnapiirkondade üleujutuste ajal" (NOAH), on vaja...

RAKVERE LINNAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA PAKKUMUSMENETLUSE SADEMEVEESÜSTEEMIDE MÕÕDISTUSE JA ANDMETE TÖÖTLUSE TEENUSE TELLIMISEKS

Seoses Rakvere linna osalemisega EU Interreg Baltic Sea Region projektis "Läänemerekaitsmine puhastamata reovee ärajuhtimise eest linnapiirkondade üleujutuste ajal" (NOAH), on vaja...

Tehniline kirjeldus, geoalused  ja hankelepingu projekt on leitavad käesoleva pakkumuskutse lisades. Enne pakkumuse esitamist tutvuda olukorraga kohapeal. Hinnapakkumine sisaldab...

Soovime hinnapakkumist Rakvere linnas Maidla tn 16, Suve tn 8 ja Vabaduse tn 65 mänguväljakute rekonstrueerimiseks ja projekteerimiseks

Tehniline kirjeldus, geoalused  ja hankelepingu projekt on leitavad käesoleva pakkumuskutse lisades. Enne pakkumuse esitamist tutvuda olukorraga kohapeal. Hinnapakkumine sisaldab...

Pakkumus peab sisaldama ka järelekspertiisi maksumust, s.t ekspertiisi märkuste järgset paranduste/vastuväidete kontrolli kuni põhiprojekt on teostatud seadusest tulenevate nõuete kohaselt. ...

Soovime hinnapakkumist põhiprojekti staadiumis ehitusprojektile „Arvo Pärdi muusikamaja (Rakvere Pauluse kiriku ümberehitus ja laiendus)“ ekspertiisi teostamiseks

Pakkumus peab sisaldama ka järelekspertiisi maksumust, s.t ekspertiisi märkuste järgset paranduste/vastuväidete kontrolli kuni põhiprojekt on teostatud seadusest tulenevate nõuete kohaselt. ...

Rakvere linnas on vajalik teostada küttekollete ehitus- ja remonttööd järgnevatel aadressidel: Heina tn 7/2, Põhja põik 7, Raudtee 2-1, Raudtee 2-2, Pikk 35-18, Koidula 8-7. Pakkumuses tuua...

Soovime hinnapakkumust projekti „500 kodu tuleohutuks“ raames läbiviidavate küttekollete remondi/ehituse osas.

Rakvere linnas on vajalik teostada küttekollete ehitus- ja remonttööd järgnevatel aadressidel: Heina tn 7/2, Põhja põik 7, Raudtee 2-1, Raudtee 2-2, Pikk 35-18, Koidula 8-7. Pakkumuses tuua...

Rakvere linnavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise üldkasutatava maa rendile andmiseks   Enampakkumise teel antakse rendile  üldkasutatav maa...

Rakvere linnavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise üldkasutatava maa rendile andmiseks

Rakvere linnavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise üldkasutatava maa rendile andmiseks   Enampakkumise teel antakse rendile  üldkasutatav maa...

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja pakkumismenetluse „ Eesti Saunafestival 2019" toitlustusteenuse osutaja leidmiseks   Teenuse nimetus: Rakvere Linnavalitsus korraldab...

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja pakkumismenetluse „Eesti Saunafestival 2019“ toitlustusteenuse osutaja leidmiseks

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja pakkumismenetluse „ Eesti Saunafestival 2019" toitlustusteenuse osutaja leidmiseks   Teenuse nimetus: Rakvere Linnavalitsus korraldab...

Riigihanke alusdokumentidega tutvuda riigihangete registris, ehitusprojektiga saab tutvuda veebilehel https://www.dropbox.com/sh/wwfiz1rij0nvzzj/AAAbwfADsqvBqlmtHW_G1M2wa?dl=0 Teenus...

Soovime hinnapakkumist riigihankele „Rakvere Vallimäe kompleksi ehituse peatöövõtt“, (viitenumber 201722) muinsuskaitselise järelevalve (arheoloogiline) teenuse osutamiseks

Riigihanke alusdokumentidega tutvuda riigihangete registris, ehitusprojektiga saab tutvuda veebilehel https://www.dropbox.com/sh/wwfiz1rij0nvzzj/AAAbwfADsqvBqlmtHW_G1M2wa?dl=0 Teenus...

Pakkumuse  tingimused on kehtestatud pakkumismenetluse alusdokumendis, millise saab alla laadida siit   Pakkumuste esitamise tähtaeg: 04. märts 2019 kell 16.00 ...

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja pakkumismenetluse infotehnoloogiliste vahendite (10 lauaarvutit, 1 sülearvuti ja 2 monitori) soetamiseks

Pakkumuse  tingimused on kehtestatud pakkumismenetluse alusdokumendis, millise saab alla laadida siit   Pakkumuste esitamise tähtaeg: 04. märts 2019 kell 16.00 ...

Teenuse nimetus: Meetme „2014-2020.1.4 Koolivõrgu korrastamine" raames avatud taotlusvoorus „Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020 - 14.09.2018-01.12.2018" projektile „Rakvere linna...

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja pakkumismenetluse projektile „Rakvere linna põhikoolide töö- ja tehnoloogiakeskuse rajamine“ PROJEKTIJUHI teenuse soetamiseks

Teenuse nimetus: Meetme „2014-2020.1.4 Koolivõrgu korrastamine" raames avatud taotlusvoorus „Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020 - 14.09.2018-01.12.2018" projektile „Rakvere linna...

Pakkumismenetluse nimetus: BUSSISÕIDUTEENUSE OSTMINE RAKVERE SPORDIKOOLILE Teenuse tellimise tingimused on kehtestatud pakkumismenetluse alusdokumentides, millised saab alla laadida ...

Rakvere Spordikool kuulutab välja pakkumismenetluse Rakvere Spordikoolile bussisõiduteenuse ostmiseks

Pakkumismenetluse nimetus: BUSSISÕIDUTEENUSE OSTMINE RAKVERE SPORDIKOOLILE Teenuse tellimise tingimused on kehtestatud pakkumismenetluse alusdokumentides, millised saab alla laadida ...

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja pakkumismenetluse lihtsustatud korras vähekindlustatud lastega peredele toidukauba ostmiseks 2019. aastal. Teenuse osutamine peab toimuma vastavalt...

Vähekindlustatud lastega peredele toidukauba ostmine

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja pakkumismenetluse lihtsustatud korras vähekindlustatud lastega peredele toidukauba ostmiseks 2019. aastal. Teenuse osutamine peab toimuma vastavalt...

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja pakkumismenetluse lihtsustatud korras täiskasvanud puudega inimestele päevakeskuse teenuse osutaja leidmiseks 2019. aastal. Täiskasvanud puudega...

Täiskasvanud puudega inimestele päevakeskuse teenuse osutaja leidmine

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja pakkumismenetluse lihtsustatud korras täiskasvanud puudega inimestele päevakeskuse teenuse osutaja leidmiseks 2019. aastal. Täiskasvanud puudega...

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja pakkumismenetluse lihtsustatud korras omasteta surnute matmise teenuse osutaja leidmiseks 2019. aastal. Teenuse osutamine peab toimuma vastavalt teenuse...

Omasteta surnute matmise teenuse osutaja leidmine

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja pakkumismenetluse lihtsustatud korras omasteta surnute matmise teenuse osutaja leidmiseks 2019. aastal. Teenuse osutamine peab toimuma vastavalt teenuse...

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja pakkumismenetluse lihtsustatud korras supiköögiteenuse osutaja leidmiseks 2019. aastal. Supiköögiteenuse eesmärgiks on tagada supi pakkumine kolmel...

Supiköögiteenuse osutaja leidmine

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja pakkumismenetluse lihtsustatud korras supiköögiteenuse osutaja leidmiseks 2019. aastal. Supiköögiteenuse eesmärgiks on tagada supi pakkumine kolmel...

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja pakkumismenetluse lihtsustatud korras vähekindlustatud isikute toiduabiteenuse osutaja leidmiseks 2019. aastal. Teenuse osutamine peab toimuma vastavalt...

Vähekindlustatud isikute toiduabiteenuse osutaja leidmine

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja pakkumismenetluse lihtsustatud korras vähekindlustatud isikute toiduabiteenuse osutaja leidmiseks 2019. aastal. Teenuse osutamine peab toimuma vastavalt...