27.02.14

Puudega isiku parkimiskaart

 

Parkimiskaart antakse välja isikule, kellel esineb  keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle; ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise või ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

 

Parkimiskaardi väljaandmise aluseks on:

1) tööealisele puudega isikule Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus;

2) lapsele ja pensioniealisele puudega isikule Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus ning pere- või eriarsti teatis liikumis või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta (alus sotsiaalministri määrus 23.12.2010 nr 90) 

 

Toimetaja: ILMAR KUTSER