28.06.17

Rakvere linna eelarve 

Eelarve on eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaan koos täiendavate nõuete, volituste ja informatsiooniga, mis on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse vastava aasta tegevuste finantseerimisele.

2017.a eelarve eelnõu

Rakvere linna 2016. majandusaasta aruanne

Revisjonikomisjoni aruanne Rakvere linna  2016. aasta majandusaasta aruande kohta

Revisjonikomisjoni 2016. aasta tegevuse ülevaade

Määruse eelnõu - Rakvere linna 2017.aasta lisaeelarve

Rakvere linna 2017.aasta lisaeelarve eelnõu

Rakvere linna 2017.aasta lisaeelarve eelnõu seletuskiri

Määruse eelnõu - Rakvere linna 2017. aasta eelarve
Rakvere linna 2017 eelarve eelnõu seletuskiri
Määruse eelnõu - Rakvere linna 2017. aasta eelarve
Rakvere linna 2017.a eelarve

 

Määruse eelnõu - 2016.a lisaeelarve

2016. aasta lisaeelarve seletuskiri
2
016. aasta lisaeelarve eelnõu
2
016. aasta lisaeelarve seletuskirja detailne variant

Määruse eelnõu - Rakvere linna 2016.a eelarve eelnõu
R
akvere linna 2016. aasta eelarve eelnõu
R
akvere linna 2016.aasta eelarve eelnõu seletuskiri
R
akvere linna 2016 eelarve

Rakvere linna eelarve 2015    Määrus
Rakvere linna 2015.a lisaeelarve
Rakvere linna 2015.a 2. lisaeelarve

Rakvere linna eelarve 2015, eelnõu

 

 

Toimetaja: ILMAR KUTSER