« Tagasi

Tööpakkumine - mobiilne noorsootöötaja tehnika valdkonnas

25.02.2019

 

Rakvere noorsootöö koostöögrupp kuulutab välja konkursi

MOBIILSE NOORSOOTÖÖTAJA TEHNIKA VALDKONNAS

leidmiseks (vajadusel/võimalusel osaline tööaeg)

Rakvere noorsootöö koostöögrupi (Rakvere vald, Rakvere linn, Haljala vald) eesmärgiks on noorsootöö teenuste viimine uute noorteni ning noorte noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine tehnika valdkonnas.

Mobiilne noorsootöötaja teenindab Rakvere noorsootöö koostöögruppi kuuluvate Rakvere valla, Rakvere linna ja Haljala valla noori. Mobiilse töötaja töökoht asub Sõmeru Noorte Loodus- ja Tehnikamajas. Noorsootöötaja ametikoha põhieesmärk on noore isiksusliku, sotsiaalse ja loova arengukeskkonna kujundamine ja arengu soodustamine ning noori arendavate tegevuste pakkumine tehnika valdkonnas.

Mobiilse noorsootöötaja töökohustusteks on:

 • tehnikaalaste mobiilsete õpi- ja töötubade korraldamine koolides, noortekeskustes ja noorteüritustel
 • tehnikaalaste võimaluste propageerimine noorte hulgas
 • noorte suunamine ja omaalgatusliku tegevuse toetamine tehnika valdkonnas
 • Rakvere koostöögrupi noorte tehnikaalase tegevuse olukorra kaardistamine ja analüüsimine
 • noorsootööalase koostöökoja loomisele ja arendamisele Rakvere koostöögrupi piirkonnas kaasaaitamine
 • Rakvere koostöögrupi koostöökohtumistest osavõtmine

Nõudmised kandidaadile

 • huvi noorsootöö ja tehnikaalase tegevuse vastu
 • vähemalt kutseharidus tehnikaalases valdkonnas
 • eesti keele valdamine kõnes ja kirjas
 • valmisolek õhtupoolseks tööks, vajadusel ka nädalavahetusel
 • meeskonnatööoskus
 • noortega töötamise kogemus
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Kasuks tuleb

 • projekti kogemus
 • valmisolek kaasaaegseid tehnikaalaseid teadmisi omandada

Pakume

 • võimalusi eneseteostamiseks
 • vaheldusrikast tööd
 • võimalust kaasa rääkida Rakvere koostöögrupi noorsootöö arendamisel
 • tähtajalist töölepingut

 

Kandideerimiseks ootame elulookirjeldust ja motivatsioonikirja hiljemalt 10.03.2019 e-posti aadressile katrin.joselin@rakvere.ee märgusõnaga „mobiilne tehnikaalane noorsootöötaja".

Lisainfo tel 53268054